a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Zhejiang Ocean University

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ตั้งอยู่ในเมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ติดทะเลและเคยเป็นสถาบันวิชาการที่เกี่ยวกับทางน้ำ แต่ก็มีคณะอื่น ๆ อีกมากมายของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่โดดเด่นรองรับนักศึกษาต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้าน สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและประสบการณ์ตรงอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาผ่านทางคณาจารย์ที่อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในการสอนการวิจัย

Zhejing Ocean University ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 เดิมเป็น ‘วิทยาลัยการประมงโจวซาน’  และในปี 1975 จึงได้เปลี่ยนเป็น ‘วิทยาลัยการประมงเจ้อเจียง’ ต่อมาในปี 2016 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนได้ยกระดับเป็น ‘Zhejiang Ocean University’ หรือ ‘มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชี่ยน’ อย่างเป็นการทางการ เพื่อให้สถาบันการศึกษาอยู่ในระดับมาตรฐานสากล

วิทยาเขต

Zhejiang Ocean Unviersity ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,086 ไร่ และมีพื้นที่ใช้งานทางทะเลกว่า 300 ไร่ ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต ดังนี้

วิทยาเขต Xincheng (Xincheng Campus)

วิทยาเขต Xincheng เป็นวิทยาเขตหลักของ Zhejiang Ocean University ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนและการวิจัย ขนาดพื้นที่ของวิทยาเขตนี้กว้างขวางตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามและล้อมรอบด้วยทะเล

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

วิทยาเขต Dinghai (Dinghai Campus)

วิทยาเขต Dinghai เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน วิทยาเขตนี้มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัยที่ทันสมัย มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

คณาจารย์และนักศึกษา

Zhejiang Ocean University ยึดมั่นในแนวทางพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง โดยมีการปรับปรุงระบบบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำทั้งหมดประมาณ 1,010 คน แบ่งเป็น

คณาจารย์

จำนวน(คน)

นักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

11

อาจารย์ประจำ

729

ศาสตราจารย์(รวมตำแหน่งกิตติมศักดิ์และอาจารย์พิเศษ)

96

รองศาสตราจารย์(รวมตำแหน่งกิตติมศักดิ์และอาจารย์พิเศษ)

291

คณาจารย์ที่รับหน้าที่ที่ปรึกษา ป.โท และ ป.เอก

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอก

307

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโท

300

ข้อมูล ณ ปี 2023

ปัจจุบันมีนักศึกษารวมประมาณ 15,000 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี 11,000 คน ปริญญาโท 3,000 คน และปริญญาเอกอีกประมาณ 1,000 คน

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

วิทยาลัย คณะ และสถาบันวิจัย

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มีวิทยาลัยและคณะที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย โดยวิทยาลัยแบ่งออกเป็นประเภท ด้านสังคมและมนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

1.วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

2. วิทยาลัยครู

3. วิทยาลัยนานาชาติ

4. วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ

5. วิทยาลัยนวัตกรรมผู้ประกอบการ

6. วิทยาลัยการขนส่งทางทะเลและการเดินเรือ

7. วิทยาลัยอาหารและเภสัช

8. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล

9. วิทยาลัยแพทย์

10. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

11. วิทยาลัยวิศวกรรมปิโตรเลียมเคมีและสิ่งแวดล้อม

12.วิทยาลัยอุปกรณ์วิศวกรรมมหาสมุทร

Zhejiang Ocean University มีศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับมณฑล

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อการวิจัยระบบนิเวศทางทะเลระหว่างจีน-ญี่ปุ่น

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางทะเลระหว่างจีน-อิตาลี

ศูนย์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมทางทะเลของจีน

ห้องปฏิบัติการด้านการขุดเจาะและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทางทะเล

ห้องปฏิบัติการหลักควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมปิโตรเคมีประจำมณฑลเจ้อเจียง

ศูนย์วิจัยมรดกทางวัฒนธรรมมณฑลเจ้อเจียง

ฯลฯ

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียนมีความร่วมมือในระดับนานาชาติกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง:

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคนิคทางทะเลแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียเพื่อจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการต่อเรือและวิศวกรรมทางทะเล

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของมณฑลเจ้อเจียงที่จัดสอบวัดระดับภาษารัสเซียโดยหน่วยงานทางการของประเทศรัสเซีย

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้มีการร่วมมือกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า และอาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) เป็นประธานในการจัดตั้งสหพันธ์การศึกษาเส้นทางสายไหมจีน-ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจีนชั้นนำอีก 11 แห่ง

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

รางวัลและความสำเร็จ

การแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมการออกแบบอุปกรณ์วิศวกรรมพลังงานระดับสูงของจีน ครั้งที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 6 รางวัล รางวัลที่สอง 6 รางวัล และรางวัลที่สาม 9 รางวัล อันดับโดยรวมเป็นอันดับสองของประเทศ

มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระดับชาติ โครงการวิจัยของระดับจังหวัดและกระทรวงมากกว่า 400 โครงการ ได้รับรางวัลดีเด่นของระดับจังหวัดและกระทรวงรวมเป็น 40 รางวัล รางวัลที่สำคัญจากกองทุนสังคมชาติกว่า 85 รางวัล

รางวัลเหล่านี้ล้วนเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศชาติ ที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมจะยกระดับอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสร้างมาตรฐานทางการศึกษาให้ก้าวไปสู่ในระดับสากล เพื่อคุณภาพของนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ในอนาคตจะกลายเป็นบุคคลากรสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งเมื่อนักเรียนที่ไปเรียนต่อจีนในมหาวิทยาลัยจีนแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสสัมผัสถึงความตั้งใจในการเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันของนักศึกษา

คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

ภาษาและวรรณคดี

ภาษาจีน
ภาษาจีนและวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษารัสเซีย

สังคมศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
บริหารการจัดการ
การจัดการการเงิน
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการท่องเที่ยว

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเดินเรือ
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ฟิสิกข์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมเครื่องยนต์ทางทะเล

แพทย์ศาสตร์

แพทย์ศาสตร์
เภสัชศาสตร์

Zhejiang Ocean University เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป มีคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาเลือกสรรมากมาย ทั้งยังเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพพร้อมสอนนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อจีน  โดยนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจีนแห่งนี้ จะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

หอสมุด

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชี่ยนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย ด้วยทรัพยากรและบริการที่หลากหลาย รวมถึงยังมีจำนวนหนังสือมากกว่า 1.9 ล้านเล่ม เพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนที่จำเป็นในการเรียนรู้และทำงาน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อ่านหนังสือที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ทั้งโซนสำหรับทำงานกลุ่มและโซนมัลติมีเดีย

หอพัก

หอพักนักศึกษามีความสะดวกสบายและปลอดภัย หอพักมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น บริการอินเทอร์เน็ต เครื่องซักผ้า และพื้นที่สำหรับทำอาหาร

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

โรงอาหาร

Zhejiang Ocean University มีโรงอาหารที่มีเมนูอันหลากหลายพร้อมให้บริการ ในรูปแบบ intelligent canteen นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยรสชาติที่ถูกปากและราคาเข้าถึงง่าย มีทั้งอาหารจีนจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงอาหารนานาชาติบางประเภท นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารสำหรับผู้ที่รักสุขภาพหรืออาหารเฉพาะกลุ่มอย่างเช่น อาหารมังสวิรัติ โดยเมนูทั้งหมดผ่านการปรุงด้วยความสะอาดและวัตถุดิบที่สดใหม่เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการ

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

การเดินทาง

การเดินทางภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจะมีรถบัสคอยให้บริการนักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องเดินทางไปเรียนหรือแม้กระทั่งไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ไปยังทุกๆ อาคาร เช่น หอพัก หอสมุด ศูนย์อาหาร ฯลฯ ส่วนการเดินทางภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นมีระบบขนส่งธารณะที่ดี พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้คน ได้แก่

รถบัส

รอบ ๆ มหาวิทยาลัยมีรถประจำทางที่ผ่านเพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน
เรือข้ามฟาก

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดโจวซาน ซึ่งเป็นเกาะ การเดินทางด้วยเรือข้ามฟากจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางข้ามเมือง

เครื่องบิน

สนามบินที่ใกล้ Zhejiang Ocean University ที่สุดคือ Ningbo Lishe International Airport โดยใช้เวลาทางไปที่สนามบินเพียงแค่ 2 ชม. มีทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมบุตรหลานของท่านที่ศึกษา Zhejiang Ocean University โดยนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินแห่งนี้ได้

Zhejiang Ocean University (ZJOU) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงโอเชียน

อีกหนึ่งตัวเลือกคือ Zhoushan Putuoshan Airport ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Zhoushan ภายในเวลาเพียง 35 นาทีจาก Zhejiang Ocean University สนามบินนี้มีเที่ยวบินภายในประเทศหลากหลายสายการบิน เช่น Xiamen Airlines ที่มีเส้นทางบินไปยังปักกิ่งและเซียงไฮ้ China United Airlines ที่บินไปยังปักกิ่ง, และ China Eastern Airlines ที่มีเส้นทางบินไปยังเซี่ยงไฮ้และซัวเถา ทำให้ผู้ปกครองสามารถเดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานของท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top