a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Tianjin University of Finance and Economics

เลือกที่เรียนต่อ Tianjin University of Finance and Economics

Tianjin University of Finance and Economics หรือ มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เทียนจิน (天津财经大学)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 ที่มหานครเทียนจิน (天津)  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก

Tianjin University of Finance and Economics เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งใหม่ 5 มหาวิทยาลัยแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญในเทียนจินที่รวบรวมกลุ่มนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนไว้

Tianjin University of Finance and Economics ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2501 โดยอิงจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหนานไค เดิมชื่อ Hebei School of Finance and Economics เมื่อ พ.ศ. 2512 เปลี่ยนชื่อเป็น Tianjin School of Finance and Economics และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติจีน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Tianjin University of Finance and Economics อย่างที่ใช้ในปัจจุบัน

Tianjin University of Finance and Economics เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลายสาขาวิชาที่มีการพัฒนาข้ามสายงาน และการประสานงานใน 8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการจัดการธุรกิจ มีนักศึกษาต่างชาติที่มาจากทั่วทุกมุมโลก Tianjin University of Finance and Economics เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ China’s Top 10 Financial and Economic Universities อันดับที่ 9 ของประเทศจีน

Tianjin University of Finance and Economics มีวิทยาเขต 2 แห่ง ได้แก่

วิทยาเขตหลัก

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 25 ถนนจูเจียง เขตเหอซี มหานครเทียนจิน

วิทยาเขตย่อย

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 123 ถนนหม่าชาง เขตเหอซี มหานครเทียนจิน ใกล้สถาบันภาษาต่างประเทศเทียนจิน แผนกและศูนย์การวิจัยส่วนใหญ่จะอยู่ที่วิทยาเขตนี้

ครอบคลุมพื้นที่ 500 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยคิดเป็น 455,600 ตารางเมตร โดยทั้งสองวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตเหอซี ซึ่งเป็นเขตใจกลางเทียนจิน ดังนั้นการคมนาคมจึงสะดวกมาก และสภาพแวดล้อมก็สวยงามด้วย

มี International Exchange Center ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์พร้อมโรงอาหาร ที่พัก และห้องเรียน การตกแต่งภายในหรูหราและสะดวกสบาย มอบสภาพแวดล้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ห้องสมุดพร้อมต้อนรับนักศึกษาด้วยหนังสือที่หลากหลาย ห้องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่กว้างขวาง และเงียบสงบ นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับกีฬาทุกประเภทได้ที่สนามกีฬา โรงยิม และสระว่ายน้ำ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานปาร์ตี้ และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

Tianjin University of Finance and Economics มีอาจารย์ผู้สอนระดับสูงมากมาย มีศาสตราจารย์ 117 คน และรองศาสตราจารย์ 226 คน มากกว่า 80% ของคณาจารย์ทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 33% ของจำนวนคณาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีอาจารย์ที่สอนเฉพาะทางมากกว่า 700 คน คิดเป็น 50% ของจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด ปัจจุบันมีผู้ทรงคุณวุฒิ 37 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพิเศษจากภาครัฐ ในจำนวนนี้มีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน

Tianjin University of Finance and Economics มีทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และบริหารธุรกิจมีผลการวิจัยมากมายที่อยู่ในระดับแนวหน้าของสาขาวิชา และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังมีชื่อเสียงและอิทธิพลทางวิชาการในสาขาวิชาเหล่านี้ในประเทศจีน นับตั้งแต่ “แผน 5 ปี ฉบับที่ 10” ได้ดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมาแล้วมากกว่า 100 โครงการ ทั้งในระดับชาติ ระดับมณฑล และระดับกระทรวง

ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 16,000 คน ในจํานวนนี้มีนักศึกษาปริญญาตรี 11,299 คน นักศึกษาปริญญาโท 1,341 คน และนักศึกษาต่างชาติอีกกว่า 300 คน

สิงกั๋วฮุย (邢国辉)

รองผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนมณฑลเหอเป่ย

เผิงเจิ้งหยิน (彭正银)

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ Tianjin University of Finance and Economics

หยวนเว่ย (袁卫)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเศรษฐกิจของจีน ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน

หลิวเส้าหย่ง (刘绍勇)

นักบินพิเศษของจีน

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ Tianjin University of Finance and Economics มีดังนี้

1. ศูนย์วิจัยการเงินและการประกันภัย

เป็นหนึ่งในฐานการวิจัยที่สำคัญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วไปแห่งแรก ๆ ในเทียนจิน มุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์กลางให้เป็นคลังความคิดเชิงนโยบายที่ทรงอิทธิพล ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ฐานนวัตกรรมเชิงทฤษฎี และฐานการบริการสังคม ในสาขาการวิจัยทางการเงินและการประกันภัยในประเทศ

2. สถาบันวิจัยเขตการค้าเสรีเทียนจิน

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของจีน การปฏิรูปการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการก่อสร้างเขตนำร่องการค้าเสรีเทียนจิน

3. ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือสำหรับการสร้างแบบจำลองการคำนวณ

สถาบันการสอนที่บูรณาการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสร้างวินัย การฝึกอบรมผู้มีความสามารถ และบริการสังคม

4. ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อการประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและดัชนีการประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการได้รับการแก้ไขในกระบวนการนวัตกรรมอิสระระดับชาติ การวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานและประเด็นประยุกต์การฝึกอบรมผู้มีความสามารถการบริการทางสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะศิลปะ
 • คณะวิทยาการจัดการและวิศวกรรม
 • คณะมาร์กซิสต์
 • คณะสถิติ
 • คณะการบัญชี (MPAcc ปริญญาโทสาขาการบัญชี)
 • คณะการเงินและภาษีและรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์ MPA ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์)

และคณะอื่น ๆ อีกมากมาย

Tianjin University of Finance and Economics มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 49 สาขาวิชา สาขาวิชาระดับปริญญาโท 9 สาขาวิชา สาขาวิชาระดับปริญญาเอก 13 สาขาวิชา และ Postdoc Station 3 แห่ง

Tianjin University of Finance and Economics มีความร่วมมือกับ Trinity Western University ในแคนาดา ในโครงการเรียนต่อ MBA ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) และมหาวิทยาลัยยังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 150 คนเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ รวมถึง Dr. Mundell ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ Columbia University และบิดาแห่งเงินยูโร Dr. MacKinnon ผู้ก่อตั้งทฤษฎีการพัฒนาทางการเงินร่วมสมัยและเป็นศาสตราจารย์ที่ Stanford University และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติอื่น ๆ ล้วนเคยมาบรรยายที่ Tianjin University of Finance and Economics ในฐานะอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังมี “สถาบันขงจื่อแห่งสกอตแลนด์สําหรับธุรกิจและการแลกเปลี่ยน” ซึ่งดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง Tianjin University of Finance and Economics และ Heriot-Watt University ในสกอตแลนด์ สถาบันขงจื่อแห่งนี้เป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกที่ก่อตั้งโดย Tianjin University of Finance and Economics

อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับ Jinbu Study in China ในการส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อประเทศจีน และจัดโครงการอบรมต่าง ๆ ด้วย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 มีพื้นที่ 17,734 ตารางเมตร ที่นั่งอ่านหนังสือ 2,638 ที่นั่ง เปิดให้บริการ 91 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีห้องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์ 800 เครื่อง และมีหนังสือและเอกสารอ้างอิงมากมายทั้งภาษาจีนและภาษาอื่น ๆ มากกว่า 910,000 เล่ม ได้แก่ หนังสือจีนและต่างประเทศ 845,390 เล่ม หนังสือพิมพ์และวารสารจีนและต่างประเทศ 64,631 เล่ม ซึ่งประกอบด้วยหนังสือและวารสารเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐศาสตร์ของจีนและต่างประเทศเป็นหลัก ตลอดจนหนังสือและวารสารเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ กฎหมาย การทหาร วรรณกรรมและศิลปะ และการกีฬา

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า