ขอทุนเรียนต่อจีน
ขอทุนเรียนต่อจีน

Tianjin University - ทุนเรียนต่อจีน

Tianjin University-เรียนต่อจีน

Tianjin

อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในช่วง -8°C ถึง 31°C ตลอดทั้งปี

Beijing , Hebei

มีรถประจำทางมากกว่า 10 สายรอบมหาวิทยาลัยเทียนจิน และมีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทียนจิน (天津大学) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศจีนที่บุกเบิกการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนสมัยใหม่ เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยเป่ยหยาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2438 และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทียนจินในเดือนกันยายน พ.ศ.2494 ในปีพ.ศ.2502 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งชาติ และในปีพ.ศ.2543 ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 985

มหาวิทยาลัยเทียนจินเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มแรก ๆ ที่รวมอยู่ในโครงการ “211” และ “985” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยระดับโลก มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และโดดเด่นมากมาย มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและระดับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.2544 ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการก่อตั้งหลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรีที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เป็น “ฐานการศึกษาภาษาจีน” ในปีพ.ศ.2548 ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องแรกของการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนภายใต้ทุนรัฐบาลจีน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทียนจินยังได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันขงจื่อในบราติสลาวา สโลวาเกีย สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลีย และสถาบันขงจื่อในเฟรนช์ริเวียร่า

ในปีพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้รับนักเรียนต่างชาติทั้งหมด 3,073 คน จาก 138 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 2,002 คน และนักศึกษาระดับสูงจำนวน 894 คน (นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) อีกทั้งยังได้ปรับโครงสร้างของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของประเทศ ได้มีการขยายแหล่งข้อมูลของนักศึกษาอย่างแข็งขัน สร้างฐานนักศึกษาที่ค่อนข้างมั่นคง และได้มีการจัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทั้งยังส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลมากขึ้นอีกด้วย

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

Tianjin University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 12 ของประเทศจีน เด่นในด้านวิศวกรรม ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ 211 และ 985 มหาวิทยาลัยเทียนจิน ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน อยู่ใกล้กับเมืองปักกิ่ง สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปปักกิ่งได้โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที เดินทางสะดวกมีรถไฟใต้ดิน และร้านค้ามากมายใกล้กับมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนต่อจีน ทางมหาวิทยาลัย Tianjin มีคณะแนะนำดังนี้

 • ศึกษาศาสตร์ (Pedagogy)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • เคมี (Chemistry)
 • เครื่องกล (Mechanical)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 • วิศวกรรมแสง (Optical engineering)
 • วิทยาศาสตร์เครื่องมือและเทคโนโลยี (Instrument Science and Technology)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Science and Technology)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Science and Technology)
 • สถาปัตยกรรม (Architecture)
 • วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 • วิศวกรรมไฮดรอลิค (Hydraulic Engineering)
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี (chemical engineering and Technology)
 • การวางผังเมืองและประเทศ (Urban planning)
 • ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape architecture)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • วิทยาการจัดการวิศวกรรม (Management Science and Engineering)
 • บริหารธุรกิจ (Business administration)
 • การบริหารรัฐกิจ (Public Administration)
 1. ไม่ใช่ชาวจีน
 2. มีอายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 จะต้องส่งสำเนารับรองเอกสารต้นฉบับของผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานรับรองเอกสารของจีน ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้พำนักที่มีทะเบียนบ้านถาวรในประเทศจีน
 3. ความสามารถทางภาษา
  • สาขาวิชา อีคอมเมิร์ซ ระดับ HSK 3 มี 220 คะแนนขึ้นไป
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ HSK4 มี 195 คะแนนขึ้นไป
  • สาขาวิชาธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับ HSK5 มี 180 คะแนนขึ้นไป
  • สาขาวิชาจีนธุรกิจ และภาษาจีน HSK3 มี 180 คะแนนขึ้นไป
  • สาขาภาษาอังกฤษจะต้องมีคะแนน IELTS ระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป
 4.  มีบุคลิกดี มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

สภาพแวดล้อมของ Tianjin University

ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย Tianjin University

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน

ความสะดวกสบายสำหรับการเรียนต่อจีนใน Tianjin University

Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนต่อจีน ที่ Tianjin University

 1. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
 2. ใบรับรองผลการเรียนที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (เช่น SAT/ACT/A-Level/AP/IB เป็นต้น)
 3. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางธรรมดาภายในระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ)
 4. ผลสอบ HSK หรือ IELTS /TOEFL
 5. Study Experience Resume
 6. ข้อความส่วนตัวหรือแผนการศึกษา ( มากกว่า 600 คำ)
 7. แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
 8. ผู้สมัครที่เคยศึกษาในประเทศจีนแล้วจะต้องส่งหน้าวีซ่าของหนังสือเดินทางและข้อตกลงการโอนที่ออกโดยโรงเรียนปัจจุบัน
 9. หนังสือรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรม (นักศึกษาจบใหม่สามารถส่งใบรับรองผลการเรียนที่ดีในโรงเรียนได้)
 10. เอกสารแนบอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทียนจินได้มีความสัมพันธ์กับ Jinbu Scholarship อย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้น ได้มีการนัดหารือและประชุมเพื่อ update ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการเรียนต่อจีนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยางกับทางมหาวิทยาลัยเทียนจินได้มีการประชุมร่วมกันผ่านทางออนไลน์เพื่อปรึกษาหารือสำหรับทุนการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทียนจิน

Tianjin University-เรียนต่อจีน
Tianjin University-เรียนต่อจีน

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า