a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Shandong University มหาวิทยาลัยที่คนอยากไปเรียนต่อที่จีนต้องรู้จัก

jinbu

Shandong University (SDU) หรือ “ มหาวิทยาลัยซานตง ” มีชื่อภาษาจีนว่า “ 山东大学 ” เรียกสั้นๆว่า “ 山大 ” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2444 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Jinan หรือ จี้หนาน ( 济南 ) มณฑลซานตง ( 山东 ) ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนานมีสาขาวิชาที่หลากหลายมีความเข้มแข็งทางวิชาการและลักษณะที่โดดเด่นซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลอีกด้วย

Shandong University ยังเป็นมหาวิทยาลัยสมาชิกของโครงการ 211 และโครงการ 985 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญระดับชาติสองโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยคุณภาพสูงของจีน เรียกได้ว่าเป็นมหาลัยจีนที่น่าไปเรียนต่อมากๆ การันตีด้วยตำแหน่งมหาลัย Class A ในโครงการ Double First Class University

Shandong University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ริเริ่มการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนสมัยใหม่ โดยโรงเรียนแพทย์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2407 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนสมัยใหม่ หน่วยงานหลักคือ Shandong Imperial College (Shandong Da Xue Tang) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2444 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งที่สองในประเทศจีนรองจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งและดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ

ปัจจุบันมีนักศึกษาเกือบ 70,000 คน ถือเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศจีน จำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 40,789 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 18,816 คน นักศึกษาต่างชาติ 3,791 คนและอาจารย์ประจำมากกว่า 4,600 คน รวมถึงนักวิชาการ 21 คนของ Chinese Academy of Sciences และ Academy of Engineering  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ(长江学者) 42 คน และผู้ที่ได้รับรางวัลจากจากกองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อนักวิชาการรุ่นเยาว์ดีเด่น 55 คน ผู้ที่ได้รับรางวัลกองทุนวิทยาศาสตร์เยาวชนดีเด่น 42 คน ผู้มีความสามารถชั้นนำของแผนสนับสนุนพิเศษระดับชาติ 32 คน

มีฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ 4 แห่ง และห้องปฏิบัติการหลักระดับจังหวัดและศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมจำนวนมาก มีโรงพยาบาลในเครือโดยตรงจำนวนหนึ่ง และมีการลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมากกว่า 200 แห่ง ในกว่า 30 ประเทศ

มีวิทยาเขตถึง 8 แห่ง พร้อมด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย คนที่อยากไปเรียนต่อที่จีนต้องไม่พลาด

โดย Shandong University ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ โดยมีวิทยาเขตมากถึง 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตกลาง วิทยาเขตหงเจียลู่ วิทยาเขตเป่าตู่ฉวน วิทยาเขตเฉียนฝอซาน  วิทยาเขต Software Park วิทยาเขตซิงหลงซาน วิทยาเขตเว่ยไห่ และวิทยาเขตชิงเต่า นับว่าเป็นมหาลัยจีนที่น่าเรียนต่อมากๆ

ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1959 หลังจากที่ย้ายมหาวิทยาลัยกลับมาที่ชิงเต่า วิทยาเขตนี้เป็นที่ตั้งของ คณะวิชาปรัชญาและการพัฒนาสังคม  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรม  คณะคณิตศาสตร์  คณะวิชาฟิสิกส์ คณะวิชาเคมี สถาบันวิจัยวัสดุจัดการวิศวกรรมเคมี คณะวิชาการหลักทรัพย์จงไท่ สถาบันวิจัยทางการเงิน  คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสาร

วิทยาเขตหงเจียลู่ ได้ชื่อมาจากหงเจียลู่สแควร์ การก่อสร้างเมื่อ พ. ศ. 2479 ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 วิทยาเขตหงเจียโหลวได้กลายเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยซานตงหลังจากที่มหาวิทยาลัยย้ายกลับไปที่จี่หนานจากชิงเต่า ปัจจุบันวิทยาเขตหงเจียลู่เป็นที่ตั้งของคณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาต่างประเทศ

วิทยาเขตเป่าตู่ฉวน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2452 เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยฉีหลู ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ คณะแพทยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ และเวชศาสตร์

วิทยาเขตเฉียมฝอซาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซานตง ต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของ Shandong University เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซานตงถูกรวมเข้ากับ Shandong University ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 วิทยาเขตมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 420,000 ตารางเมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรม เครื่องกล คณะวิชาวิทยาศาสตร์ควบคุมและวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิศวกรรม พลังงาน คณะวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมโยธาและทรัพยากรน้ำ คณะวิชาพลศึกษา

ก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 วิทยาเขตนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 267,000 ตารางเมตร มีนักเรียนมากกว่า 3,000 คนอาศัยอยู่ในวิทยาเขต ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยซอฟแวร์ วิทยาลัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสหกิจศึกษาจีน-แคนาดา สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ร่วมนานาชาติ

วิทยาเขตชิงหลงซาน เริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นวิทยาเขตใหม่ของ Shandong University และยังเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในจี่หนานด้วยพื้นที่ประมาณ 769,000 ตารางเมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิชาวิทยาศาสตร์ควบคุมและวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิศวกรรมพลังงานคณะวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมโยธาและการอนุรักษ์น้ำ

วิทยาเขตเว่ยไห่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 วิทยาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 625 ไร่ ทำให้เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของ Shandong University ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิชาการแปล คณะวิชาวิทยาศาสตร์อวกาศและฟิสิกส์ คณะวิชาธุรกิจ คณะศิลปะ คณะคณิตศาสตร์และสถิติ คณะนิติศาสตร์ คณะสมุทรศาสตร์ คณะการสื่อสารวัฒนธรรม คณะวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันการศึกษาลัทธิมาร์ก

วิทยาเขตชิงเต่าเป็นที่ตั้งของ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิชานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศคณะวิชาสหวิทยาการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สเปซ สถาบันวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ ชิงเต่า ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยมหาสมุทร สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม

อาคารต่าง ๆ

อาคารหอสมุดของ Shandong University เป็นห้องสมุดใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน สร้างขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 จากการรวมของหอสมุด Shandong University แห่งเก่า มหาวิทยาลัยการแพทย์ซานตง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซานตง และห้องสมุด Shandong University แห่งใหม่ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ห้องสมุดมีเอกสารที่เป็นกระดาษมากกว่า 5.872 ล้านเล่ม (รวมกว่า 488,000 เล่มของคณะและแผนก) 247 ฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมสาขาวรรณคดี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ห้องสมุดมีหนังสือโบราณมากกว่า 310,000 เล่ม (ชิ้น) เรียกได้ว่าเป็น ” หน่วยพิทักษ์กุญแจแห่งชาติสำหรับหนังสือโบราณ ” และ ” หน่วยพิทักษ์หนังสือโบราณที่สำคัญในมณฑลซานตง “

Shandong University มีหอพักสองแห่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในวิทยาเขตกลาง และในวิทยาเขตเป่าตู่ฉวน สภาพแวดล้อมที่พักของอพาร์ทเมนต์นักศึกษานั้นสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย มีระบบควบคุมการเข้าออกด้วยการจดจำใบหน้าเป็นระบบแรกที่ใช้ในหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่พักสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น 4-6 คน ทุกห้องของนักเรียนมีเครื่องปรับอากาศ ทุกอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ เช่น น้ำดื่ม ห้องอาบน้ำ ห้องซักรีด ตู้จำหน่ายสินค้า เครื่องเป่าผม เป็นต้น

โรงอาหารของ Shandong University มีตู้จำหน่ายอาหารแบบบริการตัวเอง (无人餐厅) ด้วยนะ

ภาพบรรยากาศในเมืองจี้หนาน

การเดินทางไปหอพักในวิทยาเขต

รถแท็กซี่

 • เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเดินทางจากสนามบินไปยังมหาวิทยาลัย
 • สนามบิน→ วิทยาเขตกลาง 36  กม. ใช้เวลาประมาณ 45-50  นาที ราคาประมาณ 120 หยวน
 • สนามบิน→ วิทยาเขตเป่าตู่ฉวน 37 กม. ใช้เวลาประมาณ 40- 60 นาที ราคาประมาณ 120 หยวน
 • หมายเหตุ: ในช่วงระหว่างเวลา 23:00 น. – 5:00 น. ของวันถัดไปคนขับแท็กซี่จะคิดค่าธรรมเนียมช่วงกลางคืนซึ่งสูงกว่าค่าธรรมเนียมตอนกลางวัน 20%

รถบัสสนามบิน

 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองตั้งแต่เที่ยวบินเช้าวันแรกจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายทุกวัน สามารถขึ้นรถบัสสนามบินที่ประตู 3 และ4 ที่ชั้นหนึ่งของอาคารผู้โดยสารขาเข้า เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถโดยสารจะอยู่ด้านทิศเหนือของประตู3 และ4 และราคาเที่ยวเดียว 20 หยวน รถบัสสนามบินไม่จอดที่ Shandong University ดังนั้นจะต้องต่อแท็กซี่ไปวิทยาเขตอีก

รถแท็กซี่

 • สถานีรถไฟจี้หนานเวสต์→ วิทยาเขตกลาง 19  กม. ใช้เวลาประมาณ 40- 50 นาที ราคาประมาณ 70 หยวน
 • สถานีรถไฟจี้หนานเวสต์→ วิทยาเขตเป่าตู่ฉวน 18 กม. ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ราคาประมาณ 70 หยวน
 • หมายเหตุ: ในช่วงระหว่างเวลา 23:00 น. – 5:00 น. ของวันถัดไปคนขับแท็กซี่จะคิดค่าธรรมเนียมช่วงกลางคืนซึ่งสูงกว่าค่าธรรมเนียมตอนกลางวัน 20%

รถบัส

 • สถานีรถไฟจี้หนานเวสต์→ วิทยาเขตกลาง ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง ราคาประมาณ 4 หยวน
 • สถานีรถไฟจี้หนานเวสต์→ วิทยาเขตเป่าตู่ฉวน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ราคาประมาณ 1-2 หยวน

รถแท็กซี่

 • สถานีจี้หนาน→ วิทยาเขตกลาง 9 กม. ใช้เวลาประมาณ 35- 50 นาที ราคาประมาณ 30 หยวน
 • สถานีจี้หนาน → วิทยาเขตเป่าตู่ฉวน 4.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 – 40 นาที ราคาประมาณ 18หยวน
 • หมายเหตุ: ในช่วงระหว่างเวลา 23:00 น. – 5:00 น. ของวันถัดไปคนขับแท็กซี่จะคิดค่าธรรมเนียมช่วงกลางคืนซึ่งสูงกว่าค่าธรรมเนียมตอนกลางวัน 20%

รถบัส

 • สถานีจี้หนาน→ วิทยาเขตกลาง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ราคาประมาณ 4 หยวน
 • สถานีจี้หนาน → วิทยาเขตเป่าตู่ฉวน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ราคาประมาณ 2 หยวน

มหาลัยที่มีหลักสูตรที่ครอบคลุมและหลากหลาย อยากเรียนต่อที่จีนต้องไม่พลาด

 • วิทยาลัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยาลัยซอฟต์แวร์
 • วิทยาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ร่วมนานาชาติ
 • สถาบันวิจัยทางการเงิน
 • สถาบันวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ชิงเต่า
 • สถาบันวิจัยมหาสมุทร
 • สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันศึกษาลัทธิมาร์กซ
 • ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์
 • โครงการสหกิจศึกษาจีน-แคนาดา
 • คณะปรัชญาและการพัฒนาสังคม
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะประวัติศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรม
 • คณะคณิตศาสตร์
 • คณะฟิสิกส์
 • คณะเคมีและสถาบันวิจัยวัสดุจัดการวิศวกรรมเคมี
 • คณะวิชาการหลักทรัพย์จงไท่
 • คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสาร
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะภาษาต่างประเทศ
 • คณะแพทยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะทันตวิทยา
 • คณะพยาบาลศาสตร์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
 • คณะวิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิทยาศาสตร์ควบคุมและวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมพลังงาน
 • คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะวิศวกรรมโยธาและทรัพยากรน้ำ
 • คณะพลศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
 • คณะวิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิชาการแปล
 • คณะวิทยาศาสตร์อวกาศและฟิสิกส์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะคณิตศาสตร์และสถิติ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสมุทรศาสตร์
 • คณะการสื่อสารวัฒนธรรม
 • คณะเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมสารสนเทศ
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 • คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนวัตกรรมระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง
 • คณะสหวิทยาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สเปซ

มหาลัยชั้นนำของจีน อยากไปเรียนต่อที่จีนต้องมาดูกัน

ใครอยากไปเรียนจีนต้องมาดูแล้ว Shandong University ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 403 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในปี พ.ศ. 2565 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS เรามาดูกันดีกว่าว่าอันดับระดับประเทศของมหาวิทยาลัยซานตงในช่วงปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้าง ( อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับที่ทั้งหมดในปี 2564 ) โดยข้อมูลการจัดอันดับมาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่เผยแพร่โดยองค์กรภายนอก เช่น  ” Alumni Association Edition “, ” Soft Science “, ” USNews ” เป็นต้น

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Alumni Association Edition ระบุว่า Shandong University อยู่ในอันดับที่ 18 ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2564

 • ปี พ. ศ .2563 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 13
 • ปี พ. ศ .2562 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 20
 • ปี พ. ศ .2561 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 20

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของรุ่น Soft Science Ranking ระบุว่า Shandong University อยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศในปี 2563

 • ปี พ. ศ . 2562 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 23
 • ปี พ. ศ . 2561 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 24
 • ปี พ. ศ . 2560 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 24

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ USNews China ระบุว่า Shandong University อยู่ในอันดับที่ 29 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในปี 2564

 • ปี พ. ศ . 2563 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 25
 • ปี พ. ศ . 2562 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 20
 • ปี พ. ศ . 2561 Shandong University อยู่ในอันดับที่ 19

สนใจไปเรียนที่จีน jinbu scholarship รับให้คำปรึกษาเรื่องทุนกับน้อง ๆ สามารถติดตามข่าวสารเรื่องทุนและบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศจีนอีกมากมายไปกับเรา

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า