a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Shanxi Normal University

Shanxi Normal University

Shanxi Normal University หรือ “ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ซานซี ”

Shanxi Normal University หรือ “ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ซานซี ” มีชื่อเรียกภาษาจีนว่า “ 山西师范大学 ”  หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “ 山西师大 ” ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมือง Taiyuan หรือ ไท่หยวน ( 太原 ) มณฑลซานซี ( 山西 ) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีตัวเลือกสาขาวิชาที่หลากหลาย พร้อมทุนการศึกษาที่น่าสนใจ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการทุนเต็มจำนวนสำหรับการเรียนต่อจีน ในปี 2565 Shanxi Normal University ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 175 ของประเทศจีน

Shanxi Normal University  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 เดิมชื่อ Jinnan Teachers College ในปี พ.ศ. 2507  ได้รับการยกระดับเป็น Shanxi Normal College และในปี พ.ศ. 2527 เปลี่ยนชื่อเป็น Shanxi Normal University และย้ายที่ตั้งจากเมือง Linfen หรือ หลินเฟิน ( 临汾 )  ไปยังเมืองไท่หยวน ในปี พ.ศ. 2564

Shanxi Normal University มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหลัก อยู่ที่ No.1 Gongyuan Street, Yaodu District, Linfen City, Shanxi Province วิทยาเขตที่สอง อยู่ที่ No.85 Jiefang East Road, Linfen City, Shanxi Province และวิทยาเขตที่สาม อยู่ที่ No.355 Jiefang East Road, Linfen City, Shanxi Province ครอบคลุมพื้นที่กว่า 839 ไร่ และมีพื้นที่ใช้สอย 855,400 ตารางเมตร

วิทยาเขตหลัก

วิทยาเขตที่สอง ที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

วิทยาเขตที่สาม ที่ตั้งของวิทยาลัยพลศึกษาของมหาวิทยาลัย

Shanxi Normal University ปัจจุบันมีคณาจารย์จำนวน 1,880 คน ในจำนวนนี้มีศาสตราจารย์ 1,366 คน นักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 4 คน ผู้นำนักวิชาการแห่งชาติ Changjiang Scholar 4 คน ผู้นำด้านวิชาการระดับมณฑล 22 คน อาจารย์ต้นแบบของชาติ 2 คน

ปัจจุบัน Shanxi Normal University มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 18,374 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 3,677 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 150 คน นักศึกษาต่างชาติ 16 คน นักศึกษาภาคค่ำ 1,021 คน และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไปรษณีย์ (Correspondence Education) 10,328 คน

Li Wanzhong  ( 李万中 ) สมาชิกของคณะกรรมการพรรคและเลขาธิการคณะกรรมการวินัยของมหาวิทยาลัยซานซี

Han Yonghong ( 韩勇鸿 ) สมาชิกของกลุ่มผู้นำพรรคและเลขาธิการรัฐบาลประจำมณฑลซานซี เลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรคของหน่วยงานรัฐบาลส่วนภูมิภาค และผู้อำนวยการสำนักงานทั่วไปของรัฐบาลส่วนภูมิภาค

Xue Zhufeng ( 薛珠峰 ) สมาชิกของคณะกรรมการพรรค, คณะกรรมการและรองเลขาธิการมหาวิทยาลัย Jinzhou สมาชิกของ Chinese Calligraphers Association, สมาชิกรัฐสภาของ Shanxi Calligraphers Association, รองผู้อำนวยการ Running Script Committee, รองประธาน Shanxi Youth Calligraphers Association, รองประธานและเลขาธิการ Linfen Calligraphers Association

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย

Shanxi Normal University มี 24 วิทยาลัย ได้แก่

 1. School of Literature
 2. School of Sociology and Law
 3. School of History and Tourism Culture
 4. School of Foreign Languages
 5. School of Education Sciences
 6. School of Teacher Education
 7. School of Economics and Management
 8. School of Marxism
 9. School of Fine Arts
 10. School of Music
 11. School of Theatre and Film Studies (Drama Research Institute)
 12. School of Calligraphy
 13. School of Mathematics and Computer Science
 14. School of Physics and Information Engineering
 15. School of Chemistry and Material Science
 16. School of Life Sciences
 17. School of Geographical Sciences
 18. School of Media and Communication
 19. School of Food Science
 20. School of Physical Education
 21. School of Continuing Education
 22. School of Vocational Technology
 23. School of Modern Liberal Arts
 24. School of International Education

นอกจากนี้ยังมีห้องแลปและศูนย์วิจัยสำคัญมากมาย เช่น ห้องแลปสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดตั้งขึ้น ศูนย์วิจัยวิศวกรรมประจำมณฑล ฐานการวิจัยหลักด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฐานการสืบทอดวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมที่เป็นเลิศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

Shanxi Normal University มีสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรี 61 สาขา ระดับปริญญาโท 30 สาขา ระดับปริญญาเอก 2 สาขมี Postdoc Station 2 แห่ง และมีสถาบันขงจื่อ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย

Shanxi Normal University ได้สร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามากกว่า 40 แห่ง จากหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ และได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมนักศึกษา การฝึกอบรมอาจารย์ และส่งเสริมโครงการฝึกอบรมร่วม “3+1+1” กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ได้รับรางวัลผลการเรียนการสอนระดับประเทศ 3 รางวัล ได้แก่ โครงการปฏิรูปหลักสูตรครูดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการทดลองนวัตกรรมรูปแบบการผลิตบุคลากรระดับประเทศและโครงการฐานการศึกษาภาคปฏิบัตินอกมหาวิทยาลัยระดับประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันนำร่องแห่งแรกของมณฑลซานซีสำหรับการผลิตนักศึกษาครูที่ได้รับทุนสาธารณะ “โครงการครูดีเด่น” ของมณฑลซานซี นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้ส่งบุคลากรที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ออกสู่สังคมมากกว่า 400,000 คน และยังมีอัตราการจ้างงานอยู่ในอันดับต้น ๆ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมณฑลอีกด้วย

          สาขาวิชาเคมีเข้าสู่ 1% แรกของ ESI ทั่วโลก และสาขาวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน

ห้องสมุด Shanxi Normal University มีพื้นที่ประมาณ 17,000 ตารางเมตร มีเอกสารกระดาษทุกประเภททั้งจีนโบราณ สมัยใหม่ และต่างประเทศมากกว่า 2 ล้านเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกเกือบ 850,000 เล่ม ห้องสมุดวิทยาเขตที่สองและห้องสมุดวิทยาเขตที่สาม มีห้องอ่านหนังสือทั้งหมด 44 ห้อง และมีที่นั่งอ่านหนังสือ 3,600 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการหอพักอย่างมีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ หอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สภาพแวดล้อมโดยรอบค่อนข้างดีมาก มีร้านค้า และร้านขายเสื้อผ้ามากมายใกล้มหาวิทยาลัย สามารถออกไปเดินเล่นตอนกลางคืนและซื้อของได้ นอกจากนี้ยังมีตู้เอทีเอ็มในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

โรงอาหารมีการปฏิบัติกฎอย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนในโรงอาหารจะสวมหน้ากากและถุงมือในที่ทำงานทุกครั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงอาหารจะผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของนักเรียน

รถประจำทาง

ลงที่สถานีรถบัสไท่หยวน ( 太原 ) สถานี Square ขึ้นรถบัสหมายเลข 901 (หรือหมายเลข 902, หมายเลข 901) และลงที่สถานี Shanxi Normal University South Campus หลังจากลงรถแล้ว เดินประมาณ 450 เมตร

อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ : www.sxnu.edu.cn

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า