แนะนำพิเศษ

Nankai University

เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีน จัดอยู่ในระดับ Top ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 โครงการ 985 และโครงการ Double First-Class อีกด้วย

มหาวิทยาลัยยอดฮิต

เป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ Double First Class ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและระดับความสามรถการทำวิจัย ทำให้มีอิทธิพลและความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง (北京) ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 และโครงการ Double First-Class ติดอันดับ Top 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของจีนและระดับโลก

Beijing Information Science and Technology University หรือ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปักกิ่ง” มีชื่อภาษาจีนว่า “北京信息科技大学”  เรียกสั้น ๆ ว่า “ซิ่นซีเคอต้า” (信息科大) ตั้งอยู่ในเขต Haidian หรือ ไห่เตี้ยน (海淀) กรุงปักกิ่ง

Beijing Forestry University หรือ “ มหาวิทยาลัยการป่าไม้ปักกิ่ง ” มีชื่อภาษาจีนว่า “ 北京林业大学 ” เรียกสั้น ๆ ว่า ‘ เป่ยหลิน ’ ( 北林 ) ตั้งอยู่ในเขต Haidian หรือ ไห่เตี้ยน (海淀) กรุงปักกิ่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,330 ไร่

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน

Beijing

เป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ Double First Class ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและระดับความสามรถการทำวิจัย ทำให้มีอิทธิพลและความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง (北京) ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 และโครงการ Double First-Class ติดอันดับ Top 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของจีนและระดับโลก

Beijing Information Science and Technology University หรือ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปักกิ่ง” มีชื่อภาษาจีนว่า “北京信息科技大学”  เรียกสั้น ๆ ว่า “ซิ่นซีเคอต้า” (信息科大) ตั้งอยู่ในเขต Haidian หรือ ไห่เตี้ยน (海淀) กรุงปักกิ่ง

Beijing Forestry University หรือ “ มหาวิทยาลัยการป่าไม้ปักกิ่ง ” มีชื่อภาษาจีนว่า “ 北京林业大学 ” เรียกสั้น ๆ ว่า ‘ เป่ยหลิน ’ ( 北林 ) ตั้งอยู่ในเขต Haidian หรือ ไห่เตี้ยน (海淀) กรุงปักกิ่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,330 ไร่

อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนมีนโยบายมากมาย ที่สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติ มาศึกษาต่อยังมหาลัยในจีนในระดับปริญญา มีชื่อเสียงทาง ด้านการศึกษา และ เป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง มีการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนไปยังทั่วโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้มหาลัยในจีน ก้าวสู่อันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยโลก

เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในประเทศจีน อีกทั้งยังรับผิดชอบในการฝึกอบรมครูชาวจีนและจัดหาหลักสูตรภาษาที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทั้งในโครงการ 985 โครงการ 211 และโครงการ Double First-Class ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกจากนี้ยังถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัย Top10 ของจีน และมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Oxford University, Stanford University, University of Helsinki

เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ 985 และโครงการ 211 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี 1952

Shanghai

 ตั้งอยู่ในมหานครเซี่ยงไฮ้ (上海) ก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ เป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 และโครงการ Double First-Class นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบสำหรับการพัฒนาบัณฑิตของประเทศจีน

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรีของมหานครเซี่ยงไฮ้ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาบัณฑิตเป็นอย่างมาก และยังเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ Double First-Class อีกด้วย ในการจัดอันดับ Shanghai Ocean University อยู่ในอันดับที่ 192 ของมหาวิทยาลัยในจีน

เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงของเซี่ยงไฮ้ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังเป็นมหาลัยในจีนที่รวมอยู่ในโครงการการศึกษาแห่งชาติของจีน ( โครงการ 211 และ โครงการ 985 )

Tianjin

เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีน จัดอยู่ในระดับ Top ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 โครงการ 985 และโครงการ Double First-Class อีกด้วย

Tianjin Foreign Studies University หรือ “มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน” มีชื่อภาษาจีนว่า “天津外国语大学” เรียกสั้น ๆ ว่า “เทียนไว่” (天外) ตั้งอยู่ในมหานครเทียนจิน (天津)

มหาวิทยาลัยเทียนจินเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มแรก ๆ ที่รวมอยู่ในโครงการ “211” และ “985” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยระดับโลก มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และโดดเด่นมากมาย

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งใหม่ 5 มหาวิทยาลัยแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญในเทียนจินที่รวบรวมกลุ่มนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนไว้

Jiangsu

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเหมืองแร่ที่ดีที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 และ โครงการ 985 อีกทั้งยังมีชื่อเสียงมากในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาในประเทศจีน

มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์หนานจิง (南京财经大学) ตั้งอยู่ที่เมือง Nanjing หรือ หนานจิง (南京) มณฑลเจียงซู (江苏) ใกล้กับแม่น้ำ Yangtze หรือ ฉางเจียง (长江) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์และการค้า

Yangzhou University หรือ “มหาวิทยาลัยหยางโจว” มีชื่อภาษาจีนว่า “扬州大学” ตั้งอยู่ที่เมือง Yangzhou หรือ หยางโจว (扬州) มณฑลเจียงซู (江苏) ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ

Xuzhou Medical University หรือ “มหาวิทยาลัยแพทย์สวีโจว”  ชื่อภาษาจีนคือ “徐州医科大学” ตั้งอยู่ในเมือง Xuzhou หรือ สวีโจว มณฑลเจียงซู (江苏) หนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ที่ดีที่สุดของจีน อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมากมาย สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวีโจว เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เป็นมหาวิทยาลัยรองรับโครงการบ่มเพาะวิศวกรยอดเยี่ยมของชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องโครงการบูรณาการการศึกษาและการผลิตของประเทศ 

ตั้งอยู่ที่เมืองหวายอัน มณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองของจัประเทศจีน Huaiyin Institute of Technology เป็นสถาบันที่เน้นการฝึกอบรมบุคคลที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ผ่านทีมงานครูที่มีคุณภาพสูงและสาขาวิชาทางวิศวกรรมหลายสาขา

Shanxi

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีตัวเลือกสาขาวิชาที่หลากหลาย พร้อมทุนการศึกษาที่น่าสนใจ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการทุนเต็มจำนวนสำหรับการเรียนต่อจีน ในปี 2565 Shanxi Normal University ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 175 ของประเทศจีน

Shanxi University หรือ มหาวิทยาลัยซานซี (山西大学) ตั้งอยู่ในเมือง Taiyuan หรือ ไท่หยวน (太原) มณฑลซานซี (山西) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีนและรัฐบาลมณฑลซานซี นั่นหมายความว่า Shanxi University ได้รับทั้งงบประมาณจัดสรรและนโยบายการบริหารจากรัฐบาลกลางของจีน และการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

Zhejiang

มหาวิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญในทะเลและมหาสมุทร ช่วยให้สามารถพัฒนาสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์ พืชไร่ วิศวกรรม วรรณกรรม การแพทย์ การจัดการ การสอน และเศรษฐศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยของมณฑลเจ้อเจียง โดยมีสาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการมีชื่อเสียงที่สุด และมีการพัฒนาในหลายสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างครบวงจร 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเด่นในการศึกษาและวิจัยเรื่องการแพทย์และยาจีนแบบดั้งเดิม  และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมณฑลเจ้อเจียงเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยนี้ได้สร้างขึ้นโดยรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง, สำนักงานการแพทย์และยาแผนจีนแห่งชาติ และกระทรวงการศึกษา

ได้รับเลือกเข้าสู่ “โครงการ 111 โครงการ” ระดับชาติและอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง มีการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 25,700 คนปริญญาโท 4,970 คนและนักศึกษาต่างชาติ 400 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 8 หลักสูตรปริญญาโท 27 หลักสูตรและหลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพ 11 หลักสูตร 

ตั้งอยู่ที่เมืองหางโจว Hangzhou 杭州 มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาโดยมณฑลเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นการผลิตครูเป็นพิเศษ และให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Guangdong

เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมภายใต้เขตอำนาจของมณฑลกวางตุ้ง และพัฒนาร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง และมูลนิธิหลี่เจียเฉิง (Li Ka Shing) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิเอกชน

ประเทศต่างๆทั่วโลก และยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำวิจัย อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีแผนระยะยาวที่จะสร้างศูนย์วิจัยสหวิทยาการมากกว่า 20 ศูนย์

Hunan

Hunan Agricultural University หรือ “มหาวิทยาลัยเกษตรหูหนาน” มีชื่อภาษาจีนว่า “湖南农业大学” ตั้งอยู่ที่เมือง Changsha หรือ ฉางชา (长沙) มณฑลหูหนาน (湖南) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2494 โดยความร่วมมือของกระทรวงการเกษตรแห่งประเทศจีนและรัฐบาลมณฑลหูหนาน

ที่นี่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น Hunan University of Science and Technology  จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน มีโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นหนึ่งระดับประเทศ 3 โครงการและโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นหนึ่งระดับมณฑล 12 โครงการ และได้เป็นฐานสาธิตการศึกษาความรักชาติแห่งชาติ 

ตั้งอยู่ในเมืองยี่หยาง Yiyang 益阳 มณฑลหูหนาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไปที่จัดตั้งโดยรัฐบาลมณฑลหูหนาน มหาวิทยาลัยนี้เได้รับการยอมรับว่าเป็น “มหาวิทยาลัยนำร่องการสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ”

Chongqing

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกแบบและการควบคุมการก่อสร้างในโครงการสำคัญ 70 โครงการในระดับประเทศและอีกกว่า 300 โครงการในระดับจังหวัดหรือระดับรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงกว่า 60 แห่งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย แคนาดา ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศส และอื่น ๆ

Sichuan

Xihua University  มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการกีฬาที่ครบครัน มีการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมีเอกสาร 10.6 ล้านชุด เป็นหนึ่งใน 100 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่รวบรวม “Chinese Reconstructed Rare Books Series” ในประเทศ       

เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติในเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการและอยู่ในโครงการ 985+211 มีการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงมีศูนย์วิจัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 7 แห่ง

เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งร่วมกันโดยมณฑลเสฉวนและเมืองเฉิงตูและเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมที่สำคัญซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกเฉิงตู FIFU ปี 2021

Yunnan

เป็นเมืองที่ติดอันดับ 10 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนานด้วย Qujing Normal University ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคเหนือของมณฑล อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 15°C ถึง 25°C ตลอดทั้งปี

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนานเดิมมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ “ซีนานเหลียนต้า” มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแล้วด้วยกันหลายคน เช่น นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล “หยางเจิ้นหนิง” “หลี่เจิ้งต้าว” เป็นต้น

Anhui

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและป่าไม้ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลอันฮุย สำนักงานป่าไม้และพื้นที่สีเขียวแห่งชาติจีน

มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นวิทยาเขต​ ​lushui​ และ hengjiang ครอบคลุมพื้นที่ 4, 554 ไร่​ ภายในวิทยาเขตเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามและมรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง พื้นที่อาคารเรียน 499,300 ตารางเมตร อุปกรณ์การสอนรวมมูลค่า 274 ล้านหยวน

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในเมือง Hefei หรือ เหอเฟย์ ( 合肥 )มณฑลอานฮุย ( 安徽 )ของประเทศจีน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนโดยตรง และยังเป็นสมาชิกของ C9 League ซึ่งเทียบเท่ากับ Ivy League ของจีน

Shaanxi

เป็นมหาลัย Class A ใน​ Double First Class University ของกระทรวงศึกษาธิการของจีน และเป็นสมาชิกของโครงการ 985 และโครงการ 211 เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิศวกรรมการบินอวกาศดาราศาสตร์และวิศวกรรมทางทะเล 

Chang’an University ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยน รวมทั้งได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยหลายแห่งทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชิญนักวิชาการต่างชาติที่มีชื่อเสียงและบุคคลสำคัญทางการเมืองมาเป็นอาจารย์พิเศษนอกเวลา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี 11 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองซีอาน ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของมณฑลส่านซี เป็นหนึ่งในสี่เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการของจีน

Hubei

China University of Petroleum(East China)หรือ “มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน (ตะวันออก)” ชื่อภาษาจีนว่า “中国石油大学(华东)” ตั้งอยู่ในเมือง Qingdao หรือ ชิงเต่า (青岛) มณฑลซานตง (山东)

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 80 หลักสูตร ครอบคลุม 10 สาขาวิชา โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม การแพทย์ และการจัดการ ให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและทันสมัยหลังจากเข้ามหาวิทยาลัย 

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญในมณฑลซานตง ตั้งอยู่ที่เมืองซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศจีน อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในช่วง -3°C ถึง 28°C ตลอดทั้งปี

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเส้าซิง มณฑลเจ้อเจียง เดิมมหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2452  มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของ PRC ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของสถาบันการศึกษาระดับสูงหลายแห่ง เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตรใน 8 สาขาวิชา 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า