a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Qingdao University of Science and Technology

Qingdao University of Science and Technology

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Qingdao University of Science and Technology หรือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (青岛科技大学) ตั้งอยู่ที่เมือง Qingdao หรือ ชิงเต่า (青岛) มณฑลซานตง (山东) ใกล้กับภูเขาเหลาซาน (崂山) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญในมณฑลซานตง ตั้งอยู่ที่เมืองซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศจีน อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในช่วง -3°C ถึง 28°C ตลอดทั้งปี

Qingdao University of Science and Technology ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 เดิมคือ Shenyang Light Industry โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง ย้ายมายังชิงเต่าในปี พ.ศ. 2499 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอุตสาหกรรมยางชิงเต่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้รับการยกระดับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีซานตง ในปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีชิงเต่า (Qingdao Institute of Chemical Technology) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Qingdao University of Science and Technology อย่างที่ใช้กันในปัจจุบัน

วิทยาเขต

Qingdao University of Science and Technology แบ่งออกเป็น 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเหลาซาน (崂山校区) , วิทยาเขตซื่อฟาง (四方校区), วิทยาเขตความร่วมมือจีน-เยอรมัน (中德国际合作区) และวิทยาเขตเกามี่ (高密校区) ครอบคลุมพื้นที่ 1,250 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 1 ล้านตารางเมตร

Qingdao University of Science and Technology มีคณาจารย์กว่า 2,800 คน ในจำนวนนี้มีนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 12 คน ผู้นำนักวิชาการแห่งชาติ Changjiang Scholar 1 คน Taishan Scholar 2 คน ผู้ได้รับทุนวิจัยระดับประเทศชั้นยอด 5 คน นักวิชาการชั้นสูงของชาติ 2 คน และอาจารย์ต้นแบบของชาติ 10 คน 

ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ มากกว่า 30,000 คน ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น

 • หวัง จงหยู เลขาธิการสภาแห่งชาติ
 • ฮั่วจิงตง รองผู้อำนวยการ World Bank
 • หวัง เทียนผู่ รองประธานกรรมการบริหาร และ CEO SINOPEC
 • จู หงเจิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราประเทศจีน
 • ฉาง ต้าหย่ง ผู้ออกแบบเสื้อนักบินอวกาศ
 •  เฮ่อ อวี้เฉียง รองนายกสมาคมการโฆษณาแห่งประเทศจีน

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (泰中国际橡胶学院) ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นสถานศึกษาความร่วมมือระหว่างจีนกับต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Rubber Valley Group เป็นวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเฉพาะด้านยางพาราแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยจีนในต่างประเทศ

ศูนย์วิจัย ห้องแลป และฐานการวิจัย

 • ศูนย์วิจัยวัสดุและวิศวกรรมยางพาราของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและวิศวกรรมยางพาราและยางรถยนต์แห่งชาติ
 • ศูนย์วิจัย High performance polymer โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการสนิมทางทะเลแห่งมณฑลซานตง
 • ห้องแลปชีวเคมีระดับประเทศ
 • ฐานพัฒนาศักยภาพผู้ศึกษาต่อต่างประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • ฐานวิจัยเครื่องบินไร้คนขับ
 • ฐานวิจัยมรดกวัฒนธรรมทางปัญญาแห่งมณฑลซานตง
 • ฐานการนำผลงานวิจัยสู่การผลิตสินค้าในตลาด

Qingdao University of Science and Technology มี 33 คณะ และมีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 76 สาขา

ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ Qingdao University of Science and Technology มีความร่วมมือกับประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น รัสเซีย และไทย เช่น ความร่วมมือกับ Chung-Ang University ของเกาหลีใต้ในการจัดโครงการพัฒนามหาบัณฑิตด้านภาพยนตร์และแอนิเมชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกับ Middle Tennessee State University ที่สหรัฐอเมริกา

ความร่วมมือกับประเทศไทย นอกจากจะร่วมก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว Qingdao University of Science and Technology ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ Jinbu โดยมีการประชุมหารือความร่วมมือโครงการศึกษาต่อประเทศจีนร่วมกันหลายครั้ง

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ในปี พ.ศ. 2564 Qingdao University of Science and Technology มีส่วนสำคัญในการนำยานอวกาศ “Tianwen-1” ลงจอดบนดาวอังคารอย่างปลอดภัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการนำทางอัตโนมัติ

Qingdao University of Science and Technology มีผลงานโดดเด่นในด้านการวิจัยและนวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนการโอนสิทธิบัตรเป็นลำดับต้น ๆ ในบรรดามหาวิทยาลัยระดับชาติ  และในจำนวนนั้นมีบริษัทที่ได้รับการโอนสิทธิบัตรมากถึง 9 บริษัท ที่นำงานวิจัยไปต่อยอดจนพาบริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้

นอกจากผลงานที่โดดเด่นแล้ว ยังมีรางวัลมากมายมาการันตี เช่น รางวัลอาจารย์ต้นแบบ 1 รางวัล, รางวัลผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนระดับชาติ 2 รางวัล, รางวัลการจัดการเรียนการสอนดีเด่นระดับมณฑล 26 รางวัล, รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ระดับประเทศ 15 รางวัล, รางวัลความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระดับประเทศ 1 รางวัล, รางวัลผลงานวิจัยด้านเคมีและปิโตรเลียม, รางวัลผลงานวิจัยระดับภาคตะวันออก, รางวัลวารสารของมหาวิทยาลัย, รางวัลวารสารของนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นต้น

คณะที่เปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติ

การค้าระหว่างประเทศ

ห้องสมุด

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือมากกว่า 3 ล้านเล่ม

หอพัก

โรงอาหาร

การเดินทาง

เดินทางสะดวก ติดมหาวิทยาลัยมีรถไฟใต้ดิน มีรถประจำทาง รถแท็กซี่ ฯลฯ สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางจากมหาวิทยาลัยไปสนามบินได้

อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ : www.qust.edu.cn

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top