ขอทุนเรียนต่อจีน
ขอทุนเรียนต่อจีน

Nankai University

Nankai University

Nankai University หรือ มหาวิทยาลัยหนานไค (南开大学)

ตั้งอยู่ที่มหานครเทียนจิน (天津) ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีน จัดอยู่ในระดับ Top ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 โครงการ 985 และโครงการ Double First-Class อีกด้วย

Nankai University เป็นมหาวิทยาลัยที่อดีตนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล เคยศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 โดย Yan Xiu และ Zhang Boling ผู้ยึดมั่นในแนวคิดของการกอบกู้ชาติผ่านการศึกษา ในปี พ.ศ. 2480 วิทยาเขตถูกระเบิดโดยผู้รุกรานของญี่ปุ่น และได้ย้ายมหาวิทยาลัยไปทางใต้ก่อตั้งเป็น The National Changsha Provisional University ร่วมกับ Peking University และ Tsinghua University ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ก็ย้ายไปยังคุนหมิงและเปลี่ยนชื่อเป็น National Southwest Association University จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2489 จึงย้ายกลับมาที่เทียนจินและเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Nankai University ตั้งอยู่ในเมืองเทียนจินซึ่งถือเป็นเมืองอันดับที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ถือเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่พัฒนาเร็วที่สุดในภูมิภาคทางตอนเหนือของจีน จัดว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย และสะดวกสบาย เดินทางไปกรุงปักกิ่งด้วยรถไฟความเร็วสูงเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น

Nankai University มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปาหลีไถ วิทยาเขตจินหนาน และวิทยาเขตไท่ต๋า ครอบคลุมพื้นที่ 2,750 ไร่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 1.9 ล้านตารางเมตร

Nankai University มุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันมีคณาจารย์ 2,275 คน ในจำนวนนี้มีอาจารย์สอนระดับปริญญาเอก 988 คน อาจารย์สอนระดับปริญญาโท 864 คน ศาสตราจารย์ 957 คน และรองศาสตราจารย์ 872 คน มีนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติรวม 23 คน สมาชิกสภาวิชาการแห่งชาติ 17 คน ผู้นำนักวิชาการแห่งชาติ 40 คน ผู้ได้รับทุนวิจัยระดับประเทศชั้นยอด 46 คน และผู้ได้รับทุนวิจัยระดับประเทศ 53 คน

ปัจจุบัน Nankai University มีนักศึกษา 33,269 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 17,187 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 11,348 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 4,734 คน และมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1,800 คน จากกว่า 80 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ที่นี่

Zhou Enlai อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน

Wen Jiabao อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน

Wang Yi อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

Lu Congmin รองเลขาธิการคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการพรรคขององค์กร, รองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ

Liu Guohui เลขาธิการคณะกรรมการพรรคและรองประธานสำนักพิมพ์วรรณกรรมประชาชน

Zhang Yuanlong ผู้กำกับระดับหนึ่งของ Inner Mongolia Film Studio

และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกมากมายหลายท่าน

มี 28 วิทยาลัย มีศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติ 1 แห่ง ศูนย์วิจัยร่วมทางวิศวกรรมระดับชาติและท้องถิ่น 1 แห่ง ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือ 2011 3 แห่ง ห้องแลปสำคัญของชาติ 2 แห่ง ฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมณฑลและระดับกระทรวงมากกว่า 70 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์สหวิทยาการและอื่น ๆ อีกมากมาย

มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 97 สาขาวิชา ปริญญาโท 34 สาขาวิชา และปริญญาเอก 37 สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งวรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การจัดการ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม การแพทย์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ

Nankai University ผลักดันการขยายชื่อเสียงและอิทธิพลในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากกว่า 330 แห่ง ดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในการเยี่ยมชม การฝึกอบรม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน ปัจจุบันมีอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่า 400 คนที่มาบรรยายให้กับทางมหาวิทยาลัย ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

Nankai University ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยร่วมระหว่างประเทศกับ University of Oxford ในสหราชอาณาจักร รักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและกระชับความร่วมมือที่สำคัญกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การสภาวิศวกรรมโลก และสภาเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังดำเนินการก่อสร้างสถาบันขงจื่อในต่างประเทศ 8 แห่ง รวมทั้งสถาบันขงจื่อแห่ง University of Glasgow ในสหราชอาณาจักร

Nankai University ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัลต้นแบบการสอนระดับประเทศ 7 รางวัล รางวัลทีมผู้สอนระดับชาติ 9 รางวัล รางวัลผลงานการสอนระดับชาติ 46 รางวัล รางวัล “National Three Awards” 7 รางวัล ซึ่งโครงการที่นำโดยนักวิชาการ Zhou Qilin ได้รับรางวัลที่หนึ่งของรางวัล National Natural Science Award 2019 ฯลฯ

ปี 2561 ทีมงานนักวิชาการ Nankai ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 8 ฉบับใน Science Nature นอกจากนี้ ในการประเมินระดับโลก มี 16 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่ติด Top 1% แรก และสาขาวิชาเคมีและวัสดุศาสตร์ติด Top 1%

Nankai University เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป มีคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาภาคอังกฤษ ถือเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรวมกับนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศต่าง ๆ และยังมีวิชาเรียนภาษาจีนให้เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้น นอกจากวุฒิการศึกษาแล้ว นักศึกษายังจะได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันอีกด้วย นักศึกษาต่างชาติของ Nankai University จะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาชาวจีนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลนักศึกษาต่างชาติให้มีความคุ้นเคยกับชีวิตการเรียนที่จีน

ห้องสมุดของ Nankai University ก่อตั้งขึ้นในปี 2462 ปัจจุบันมีอาคาร 4 หลัง ได้แก่ หอสมุดกลาง หอสมุดชอว์ หอสมุดเหวินจง และหอสมุดของสาขาการจัดการเศรษฐศาสตร์ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 32,200 ตารางเมตร และมีที่นั่งอ่านหนังสือมากกว่า 2,000 ที่นั่ง

ห้องสมุดมีหนังสือมากกว่า 3 ล้านเล่ม ในจำนวนนี้แบ่งเป็นหนังสือภาษาจีน 1.74 ล้านเล่ม หนังสือภาษาต่างประเทศ (กว่า 20 ภาษา) 437,000 เล่ม หนังสือโบราณที่เย็บด้าย 300,000 เล่ม และวารสารเกือบ 3,000 เล่ม นอกจากทรัพยากรเอกสารจะมีมากมายแล้ว ก็ยังมุ่งเน้นการสร้างห้องสมุดดิจิทัลด้วย แสดงให้เห็นว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสร้างรูปแบบการรวบรวมเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อม ๆ กัน

เดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟใต้ดิน

Ancient Culture Street

Tianjin Eye

Haihe Culture Square

Riverside 66

Tianjin Binhai International Airport

Tianjin RailwayStation

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนต่อจีนที่ Nankai University

 1. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
 2. ใบรับรองผลการเรียนที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (เช่น SAT/ACT/A-Level/AP/IB เป็นต้น)
 3. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางธรรมดาภายในระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ)
 4. ผลสอบ HSK หรือ IELTS /TOEFL
 5. Study Experience Resume
 6. ข้อความส่วนตัวหรือแผนการศึกษา ( มากกว่า 600 คำ)
 7. แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
 8. ผู้สมัครที่เคยศึกษาในประเทศจีนแล้วจะต้องส่งหน้าวีซ่าของหนังสือเดินทางและข้อตกลงการโอนที่ออกโดยโรงเรียนปัจจุบัน
 9. หนังสือรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรม (นักศึกษาจบใหม่สามารถส่งใบรับรองผลการเรียนที่ดีในโรงเรียนได้)
 10. เอกสารแนบอื่น ๆ

อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ : www.nankai.edu.cn

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า