ขอทุนเรียนต่อจีน
ขอทุนเรียนต่อจีน

China University of Mining and Technology (CUMT)

เรียนต่อจีน

China University of Mining and Technology

China University of Mining and Technology หรือ มหาวิทยาลัยเหมืองแร่และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (中国矿业大学) ชื่อย่อ 矿大 มีทั้งหมดสองวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เมือง Xuzhou หรือ สวีโจว (徐州) มณฑลเจียงซู (江苏) มหาวิทยาลัยระดับชาติในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมหนักและการผลิตถ่านหิน ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความนิยมจากทั่วโลก

China University of Mining and Technology เป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ 211 และ โครงการ Double First-Class มีชื่อเสียงมากในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาในประเทศจีน นอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเหมืองแร่ที่ดีที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2021 China University of Mining and Technology อยู่ในอันดับที่ 64 ของประเทศจีน

China University of Mining and Technology เกิดจาก Jiaozuo Road and Mine School ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2452 ถัดมาในปี พ.ศ. 2474 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Private Jiaozuo Institute of Technology ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2493 เปลี่ยนชื่อเป็น China Mining Institute ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้ย้ายไปยังกรุงปักกิ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็น Beijing Institute of Mining and Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ Beijing College Road

ในปี พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยได้ย้ายไปที่เมืองสวีโจว มณฑลเจียงซู เปลี่ยนชื่อเป็น China Institute of Mining and Technology และก่อตั้ง Beijing Graduate School of the China Institute of Mining and Technology ในวิทยาเขตเดิมของ Beijing Institute of Mining and Technology จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น China University of Mining and Technology ในปี พ.ศ. 2540 Beijing Graduate School of China University of Mining and Technology ได้เปลี่ยนเป็น China University of Mining and Technology วิทยาเขตปักกิ่ง

China University of Mining and Technology มีทั้งหมดสองวิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่เมืองสวีโจว มณฑลเจียงซู และอีกหนึ่งวิทยาเขตตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง

วิทยาเขตหลักที่เมืองสวีโจว มีแยกออกไปอีก 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเหวินชาง (文昌) และวิทยาเขตหนานหู (南湖) โดยวิทยาเขตหนานหูเป็นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในขณะที่วิทยาเขตเหวินชางเป็นวิทยาเขตสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมพื้นที่ 10,626 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย 1.56 ล้านตารางเมตร

ปัจจุบัน China University of Mining and Technology มีคณาจารย์กว่า 3,450 คน ในจํานวนนี้มีผู้ดำรงตําแหน่งศาสตราจารย์ 469 คน ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 873 คน อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก 530 คน อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท 1,518 คน มีนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16 คน นักวิชาการชั้นสูงของชาติ 109 คน อาจารย์ต้นแบบแห่งชาติ 5 คน และผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นแห่งชาติ 7 คน

China University of Mining and Technology มีนักศึกษารวมแล้วกว่า 40,000 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 25,000 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทมากกว่า 13,300 คน นักศึกษาการศึกษาต่อเนื่องมากกว่า 15,600 คน และนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 680 คน

 • Fan Weitang : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมถ่านหิน และนักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering
 • Zhang Bosheng : นักวิชาการและนักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงของ Chinese Academy of Sciences
 • Meng Jianmin : หัวหน้าสถาปนิกของ Shenzhen General Institute of Architectural Design and Research Co., Ltd. และได้รับเลือกให้เป็น นักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering ในปี 2015
 • และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน

China University of Mining and Technology มี 23 วิทยาลัย ศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมแห่งชาติ 1 แห่ง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมแห่งชาติ 1 แห่ง ศูนย์วิจัยวิศวกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 4 แห่ง ศูนย์วิจัยระดับชาติและระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง ห้องแลปสำคัญระดับชาติ 2 แห่ง ห้องแลปสำคัญระดับชาติแห่งใหม่ 1 แห่ง ห้องแลปทางวิศวกรรมร่วมระดับชาติและระดับท้องถิ่น 1 แห่ง ห้องแลปสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 4 แห่ง สถานีสังเกตการณ์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคสนามของกระทรวงศึกษาธิการ 1 และเวทีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมณฑลและระดับกระทรวงอื่น ๆ อีก 36 แห่ง

มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 72 สาขา สาขาวิชาระดับปริญญาโท 33 สาขา สาขาวิชาระดับปริญญาเอก 15 สาขา และ postdoc station 16 แห่ง อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นของตัวเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับคนรุ่นใหม่

ทางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาของทาง China University of Mining and Technology ที่ไปแลกเปลี่ยนได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ Jinbu อย่างแน่นแฟ้นในการส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อประเทศจีน และการจัดค่าย Winter Camp in China

China University of Mining and Technology มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายในประเทศ 4,679 รายการ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ 855 รายการ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลความสำเร็จด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ 12 รางวัล และรางวัลการสร้างสื่อการสอนระดับประเทศ 2 รางวัล

หลักสูตร

 • ปริญญาตรี 0.5 + 4 ปี (ปรับภาษา 1 เทอม + ปริญญาตรี 4 ปี) เปิดเทอมมีนาคม
 • ปริญญาตรี 1 + 4 ปี (ปรับภาษา 1 ปี + ปริญญาตรี 4 ปี) เปิดเทอมกันยายน

ภาคภาษาจีน

ภาคอินเตอร์

ห้องสมุดของ China University of Mining and Technology ปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่ Nanhu Campus Library และ Wenchang Campus Library ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 37.5 ไร่ มีหนังสือกระดาษทั้งหมดกว่า 2.5 ล้านเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.48 ล้านเล่ม ฐานข้อมูลภาษาจีน 91 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ 135 ฐานข้อมูล วารสารกระดาษภาษาจีนและภาษาต่างประเทศรวม 1,066 ฉบับ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศกว่า 1.8 ล้านฉบับ

เมืองสวีโจวเป็นเมืองสำคัญ ดังนั้นจึงมีรูปแบบการขนส่งที่หลากหลายให้ผู้คนเลือก ได้แก่

 • เครื่องบิน : เมืองสวีโจวมีท่าอากาศยานนานาชาติ Xuzhou Guanyin International Airport ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • รถไฟความเร็วสูง / รถไฟ : เมืองสวีโจวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟที่สำคัญของจีน มีสถานีรถไฟหลักสองแห่ง คือ สถานีสวีโจว และสถานีสวีโจวตะวันออก
 • รถโค้ช : ซูโจวมีอาคารผู้โดยสารทางไกลที่พัฒนาแล้วซึ่งมีบริการรถรับส่งขาเข้าและออกจากเมือง คุณสามารถเลือกที่จะเดินทางโดยรถบัสทางไกลไปยังเมืองอื่น ๆ หรือจากเมืองอื่น ๆ ไปยังซูโจว
 • รถบัสทางไกล : ซูโจวมีสถานีขนส่งทางไกลที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ซึ่งให้บริการรถรับส่งขาเข้าและออกจากเมือง
 • รถเมล์ / รถแท็กซี่ : ในสวีโจวคุณสามารถใช้รถเมล์หรือรถแท็กซี่เพื่อเดินทางภายในเมืองได้ เส้นทางเดินรถเมล์ครอบคลุมพื้นที่หลักของเมือง ในขณะที่แท็กซี่ก็เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกเช่นกัน

นอกจากที่กล่าวมา เมืองสวีโจวยังมีบริการให้เช่าจักรยาน เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางในระยะทางสั้น ๆ ภายในเมืองอีกด้วย

อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ : www.cumt.edu.cn

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า