ขอทุนเรียนต่อจีน
ขอทุนเรียนต่อจีน

Beijing Normal University

เรียนต่อจีน

เมือง Beijing

อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในช่วง -8°C ถึง 31°C ตลอดทั้งปี

Tianjin , Hebei

เดินทางสะดวก ติดมหาวิทยาลัยมีรถไฟใต้ดิน มีรถประจำทาง รถแท็กซี่ ฯลฯ สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางจากมหาวิทยาลัยไปสนามบินได้

Beihang University หรือ “มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง” (Beijing University of Aeronautics and Astronautics : BUAA) มีชื่อเต็มว่า “北京航空航天大学” เรียกสั้นๆว่า “เป่ยหาง”  เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ 985 และโครงการ 211 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันการบินและอวกาศปักกิ่ง” (北京航空学院) ต่อมาในปี 1959 ก็ถูกรัฐกำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติ และในปี 1988 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น 北京航空航天大学  อย่างที่ใช้ในปัจจุบัน

Beihang University เกิดจากการรวมสาขาการบินของ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Tsinghua University, Tianjin University, Xiamen University, Sichuan University, Yunnan University, Northwestern Polytechnical University, Beijing Institute of Technology และ Chongqing University

ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการสอนวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นในด้านการวิจัย

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของ Beihang University มีครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งยังมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ปริญญา ได้แก่ Chinese Language Training Programs, Visiting Scholar Programs และ Pre-bachelor Programs

Beihang University มุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนให้มีการตั้งศูนย์เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (สังกัดองค์กรสหประชาชาติ) ขึ้นที่นี่ในปี 2014 อีกด้วย

Beihang University ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ไม่ไกลจาก Tsinghua University เดินทางสะดวกเพราะใกล้สถานีรถไฟฟ้าและมีรถประจำทางผ่านหลายสาย ใกล้โรงพยาบาล

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ 985 และโครงการ 211 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการสอนวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนต่อจีนทาง Beihang University มีคณะแนะนำดังนี้

 • Automation 自动化
 • Electrical Engineering and Automation 电气工程及其自动化
 • Robot Engineering 机器人工程
 • Aircraft Power Engineering 飞行器动力工程
 • Energy and Power Engineering 能源与动力工程
 • Flight Vehicle Design and Engineering 飞行器设计与工程
 • Aircraft Environment and Life Support Engineering 飞行器环境生命保障工程
 • Engineering Mechanics 工程力学
 • Computer Science and Technology 计算机科学与技术
 • Mechanical Engineering 机械工程
 • Material Forming and Control Engineering 材料成型及控制工程
 • Aircraft Manufacturing Engineering 飞行器制造工程
 • Micro-electromechanical Systems Engineering 微机电系统工程
 • Biomedical Engineering 生物医学工程
 • Automotive Engineering 车辆工程
 • Traffic and Transportation 交通运输
 • Aircraft Airworthiness Technology 飞行器适航技术
 • Civil Engineering 土木工程
 • Quality and Reliability Engineering 质量与可靠性工程
 • Flight Vehicle Design and Engineering (Astronautics) 飞行器设计与工程(航天)
 • Aircraft Power Engineering (Astronautics) 飞行器动力工程(航天)
 • Detection Guidance and Control Technology (Astronautics) 探测制导与控制技术(航天)
 • Aircraft Control and Information Engineering 飞行器控制与信息工程
 • Opto-Electronics Information Science and Engineering 光电信息科学与工程
 • Measurement and Control Technology and Instrument 测控技术与仪器
 • Detection Guidance and Control Technology 探测制导与控制技术(精密仪器)
 • Remote Sensing Science and Technology 遥感科学与技术
 • Software Engineering 软件工程
 • Mathematics and Applied Mathematics 数学与应用数学
 • Information and Computing Science 信息与计算科学
 • Information Security 信息安全
 • Statistics 统计学
 • Applied Physics 应用物理学
 • Nuclear Physics 核物理
 • Physics 物理学
 • Mathematics and Applied Mathematics 数学与应用数学
 • Information and Computing Science 信息与计算科学
 • Applied Physics 应用物理学
 • Engineering Mechanics 工程力学
 • Chemistry 化学
 • Applied Chemistry 应用化学
 • Chemicobiology 化学生物学
 • Space Science and Technology 空间科学与技术
 • Environmental Engineering 环境工程
 • Microelectronics Science and Engineering 微电子科学与工程
 • Project Management 工程管理
 • Information Management and Information System 信息管理与信息系统
 • Industrial Engineering 工业工程
 • Finance(Financial Engineering) 金融学 (金融工程)
 • Economic Statistics 经济统计学
 • Energy Economics 能源经济
 • Accounting 会计学
 • International Economics and Trade 国际经济与贸易
 • English 英语
 • Translation 翻译
 • German 德语
 • Laws 法学
 • Visual Communication Design 视觉传达设计
 • Painting 绘画
 1. ไม่ใช่ชาวจีน
 2. มีอายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 จะต้องส่งสำเนารับรองเอกสารต้นฉบับของผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานรับรองเอกสารของจีน ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้พำนักที่มีทะเบียนบ้านถาวรที่ประเทศจีน
 3. ความสามารถทางภาษา
  • ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถสมัครได้
  • ระดับ HSK5 มี 180 คะแนนขึ้นไป
  • สาขาภาษาอังกฤษจะต้องมีคะแนน IELTS ระดับ 0 หรือ TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป
 4. มีบุคลิกดี มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

สภาพแวดล้อมของ Beihang University

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนต่อจีน ที่ Beihang University

 1. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
 2. ใบรับรองผลการเรียนที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (เช่น SAT/ACT/A-Level/AP/IB เป็นต้น)
 3. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางธรรมดาภายในระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ)
 4. ผลสอบ HSK หรือ IELTS /TOEFL
 5. Study Experience Resume
 6. ข้อความส่วนตัวหรือแผนการศึกษา (มากกว่า 600 คำ)
 7. แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
 8. ผู้สมัครที่เคยศึกษาในประเทศจีนแล้วจะต้องส่งหน้าวีซ่าของหนังสือเดินทางและข้อตกลงการโอนที่ออกโดยโรงเรียนปัจจุบัน
 9. หนังสือรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรม (นักศึกษาจบใหม่สามารถส่งใบรับรองผลการเรียนที่ดีในโรงเรียนได้)
 10. เอกสารแนบอื่น ๆ

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า