a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Beijing Information Science and Technology University

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Beijing Information Science and Technology University หรือ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปักกิ่ง” (北京信息科技大学) ตั้งอยู่ในเขต Haidian หรือ ไห่เตี้ยน (海淀) กรุงปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญในสังกัดกรุงปักกิ่ง มีหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดให้นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนได้ พร้อมทุนการศึกษามากมาย

Beijing Information Science and Technology University ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2480 โดยการรวมกันของสองสถาบัน ได้แก่ Beijing Institute of Machinery (BIM) และ Beijing Information Technology Institute (BITI) เน้นด้านวิศวกรรมและการพัฒนาร่วมกันของ 6 สาขาวิชา อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วรรณกรรม และกฎหมาย

วิทยาเขต

ปัจจุบัน Beijing Information Science and Technology University มี 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเสี่ยวอิ๋ง (小营), วิทยาเขตเจี้ยนเสียงเฉียว (健翔桥), วิทยาเขตชิงเหอ (清河), วิทยาเขตจินไถลู่ (金台路) และวิทยาเขตจิ่วเซียนเฉียว (酒仙桥) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,036 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย 333,200 ตารางเมตร

Beijing Information Science and Technology University มีสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตที่สวยงาม การเดินทางสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นหอพัก โรงยิม สนามกรีฑา สนามฟุตบอล ห้องแบดมินตัน ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านอาหารสำหรับนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มากมาย ซึ่งมอบความสะดวกสบายอย่างมากสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิต

Beijing Information Science and Technology University มีคณาจารย์ 1,051 คน ในจำนวนนี้มีศาสตราจารย์มากถึง 61.8% มีอาจารย์สอนระดับปริญญาเอก 43 คน อาจารย์สอนระดับปริญญาโท 490 คน มีนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3 คน ผู้นำนักวิชาการแห่งชาติ ได้แก่ Beijing Scholar 3 คน และ Young Beijing Scholar 1 คน Changjiang Scholar 1 คน นักวิชาการระดับสูงของปักกิ่ง 6 คน อีกทั้งยังมีสมาชิกคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอีก 4 คนด้วย

ปัจจุบัน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่มากกว่า 10,000 คน นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 2,500 คน และนักศึกษาต่างชาติอีกมากกว่า 130 คน

นักศึกษาต่างชาติของที่นี่สามารถมีส่วนร่วมในสมาคมนักศึกษาที่จัดโดยสหภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาวัฒนธรรมจีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทุกภาคเรียน วิทยาลัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะจัดให้นักศึกษาต่างชาติได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว โบราณวัตถุทางวัฒนธรรม และโบราณสถานในกรุงปักกิ่ง รวมถึงร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน เป็นการสร้างเวทีการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

วิทยาลัย ศูนย์วิจัย และห้องแลปสำคัญ

Beijing Information Science and Technology University มี 14 วิทยาลัย มีสถาบัน ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และห้องแลปที่สำคัญมากถึง 31 แห่ง ในจำนวนนี้มีศูนย์วิจัยวิศวกรรมกรุงปักกิ่ง (มหาวิทยาลัย) 1 แห่ง ศูนย์วิจัยวิศวกรรมของกรุงปักกิ่ง 1 แห่ง ห้องแลปที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 2 แห่ง ห้องแลปที่สำคัญของกรุงปักกิ่ง 6 แห่ง ฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติปักกิ่ง 3 แห่ง และฐานการวิจัยปรัชญาและสังคมศาสตร์ปักกิ่ง 1 แห่ง

Beijing Information Science and Technology University มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 43 สาขาวิชา (ปัจจุบัน มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 36 สาขาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ) สาขาวิชาระดับปริญญาโท 70 สาขา สาขาวิชาระดับปริญญาเอก 1 สาขา และ  postdoc station 1 แห่ง

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Beijing Information Science and Technology University ได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายสิบแห่งในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากมาย เช่น โครงการสหกิจศึกษาภาษาจีน – ต่างประเทศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ The University of Auckland ในสหรัฐอเมริกา มีการเชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกจาก UK Royal Academy of Engineering รวมถึงอาจารย์จาก University of Cambridge ทำหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ Jinbu ด้วย

มหาวิทยาลัยผลักดันและสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาให้มีโอกาสในการศึกษาและแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของสามารถสมัครโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการ และโครงการความร่วมมืออื่น ๆ อีกมากมาย

รางวัลและความสำเร็จ

Beijing Information Science and Technology University โดดเด่นในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การันตีโดยรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ 5 รางวัล รางวัลความสำเร็จด้านการศึกษาและการสอนระดับประเทศ 1 รางวัล และรางวัล Beijing Education and Teaching Achievement Award อีกกว่า 10 รางวัล

คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

ห้องสมุด

ห้องสมุดของ Beijing Information Science and Technology University มีพื้นที่ 9,766 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านหนังสือมากถึง 1,230 ที่นั่ง มีจำนวนหนังสือ (กระดาษ) กว่า 1.21 ล้านเล่ม วารสาร (ฉบับกระดาษ) 1,027 ฉบับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์อีกกว่า 3.53 ล้านเล่ม

หอพัก

โรงอาหาร

การเดินทาง

นั่งรถเมล์ 3 ป้าย ก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้า Shangdiqiao (上地桥) สามารถโดยสารรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้จักกันอย่าง ‘จัตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门)’ นอกจากนี้ก็ยังมีย่านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ‘ว่างจิง (望京)’ หรือแหล่งช้อปปิ้งที่เหล่าวัยรุ่นชอบไปรวมตัวกันอย่าง ‘ซานลี่ถุน (三里屯)’

แผนที่รถไฟใต้ดินเมืองปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门)

ว่างจิง (望京)

ว่างจิง (望京)

ซานลี่ถุน (三里屯)

อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ : www.bistu.edu.cn

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top