10 หัวข้อสนทนาที่วัยรุ่นจีนสนใจมากที่สุด

ในยุคแห่งโลกาภิวาทย์นี้ วัฒนธรรมกำลังมีความหลากหลายมากขึ้น มิตรภาพข้ามชาติกำลังเป็นสิ่งที่นิยม นักเรียนไทยที่เรียนต่อจีนจะไม่เพียงเพื่อหาความรู้ แต่ยังสามารถสร้างอนาคตที่ดีกับคนจีนรุ่นใหม่ ในการนี้ ทาง Jinbu ได้เลือก 10 หัวข้อที่คนรุ่นใหม่จีนสนใจ เพื่อให้นักเรียนไทยสื่อสารกับเพื่อนจีนได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างมิตรภาพและความเข้าใจได้มากขึ้น ในบทความนี้ เราจะนำเสนอประเด็นน่าสนใจ 10 ข้อ เพื่อช่วยนักเรียนไทยสามารถสนทนากับวัยรุ่นจีนหรือเพื่อนนักศึกษาคนจีนได้ง่ายขึ้นเมื่อเรียนต่อจีน

1. การงานและการพัฒนาอาชีพ

วัยรุ่นจีนอาจกังวลเรื่องการหางานที่ตรงกับความสนใจและพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสมเพื่อเติบโตและเป็นที่ยอมรับในสังคม

วัยรุ่นจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 工作 – gōng zuò – งาน
 • 职业 – zhí yè – อาชีพ
 • 简历 – jiǎn lì – ประวัติการทำงาน
 • 面试 – miàn shì – สัมภาษณ์งาน
 • 职位 – zhí wèi – ตำแหน่งงาน
 • 工资 – gōng zī – เงินเดือน
 • 技能 – jì néng – ทักษะ
 • 培训 – péi xùn – การฝึกอบรม
 • 晋升 – jìn shēng – การเลื่อนตำแหน่ง
 • 工作经验 – gōng zuò jīng yàn – ประสบการณ์การทำงาน

2. ราคาบ้านและปัญหาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ราคาบ้านในจีนสูงมาก วัยรุ่นอาจกังวลเรื่องการซื้อบ้านและตกแต่งบ้านที่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

วัยรุ่นจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 房价 – fáng jià – ราคาบ้าน
 • 负担 – fù dān – ภาระ
 • 住房 – zhù fáng – ที่อยู่อาศัย
 • 贷款 – dài kuǎn – การกู้เงิน
 • 按揭 – àn jiē – การผ่อนชำระหนี้
 • 租房 – zū fáng – เช่าบ้าน
 • 买房 – mǎi fáng – ซื้อบ้าน
 • 房屋面积 – fáng wū miàn jī – พื้นที่บ้าน
 • 地段 – dì duàn – ทำเล
 • 限购政策 – xiàn gòu zhèng cè – นโยบายการจำกัดการซื้อ

3. การศึกษาและการเรียนรู้

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมจีน วัยรุ่นจีนอาจสนใจทรัพยากรการด้านศึกษาและโอกาสในการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

วัยรุ่นจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 教育 – jiào yù – การศึกษา
 • 学习 – xué xí – เรียน
 • 学位 – xué wèi – วุฒิการศึกษา
 • 学费 – xué fèi – เงินค่าเล่าเรียน
 • 奖学金 – jiǎng xué jīn – ทุนการศึกษา
 • 竞争 – jìng zhēng – การแข่งขัน
 • 就业 – jiù yè – การได้งานทำ
 • 成绩 – chéng jì – ผลการเรียน
 • 考试 – kǎo shì – การสอบ
 • 研究 – yán jiū – การวิจัย

4. การรักษาสิ่งแวดล้อมและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสู้กับปัญหาเรื่องการเสื่อมสภาพของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่วัยรุ่นจีนเห็นสำคัญ พวกเขาให้ความสำคัญในการหาวิธีลดผลกระทบและปกป้องสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

วัยรุ่นจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 环保 – huán bǎo – อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 污染 – wū rǎn – มลพิษ
 • 空气 – kōng qì – อากาศ
 • 水源 – shuǐ yuán – แหล่งน้ำ
 • 地球 – dì qiú – โลก
 • 气候变化 – qì hòu biàn huà – การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • 可再生能源 – kě zài shēng néng yuán – พลังงานทดแทน
 • 垃圾分类 – lā jī fēn lèi – การแยกประเภทขยะ
 • 生态 – shēng tài – นิเวศน์
 • 环境 – huán jìng – สิ่งแวดล้อม

5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นจีนสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดและแนวโน้มการพัฒนา รวมถึงวิธีการประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนต่อจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 科技 – kē jì – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 创新 – chuàng xīn – นวัตกรรม
 • 数字化 – shù zì huà – แปลงเป็นดิจิทัล
 • 人工智能 – rén gōng zhì néng – ปัญญาประดิษฐ์ /AI
 • 互联网 – hù lián wǎng – อินเทอร์เน็ต
 • 软件 – ruǎn jiàn – ซอฟต์แวร์
 • 硬件 – yìng jiàn – ฮาร์ดแวร์
 • 科技公司 – kē jì gōng sī – บริษัทเทคโนโลยี
 • 创业 – chuàng yè – การเริ่มต้นธุรกิจ
 • 数码产品 – shù má chǎn pǐn – ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสังคม

การสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญในวัฒนธรรมจีน วัยรุ่นอาจกังวลเรื่องวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายสังคมใช้ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เรียนต่อจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 人际关系 – rén jì guān xì – ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • 社交 – shè jiāo – การสมาคม
 • 交友 – jiāo yǒu – การหาเพื่อน
 • 社交网络 – shè jiāo wǎng luò – โซเชียลเน็ตเวิร์ก
 • 互动 – hù dòng – ปฏิสัมพันธ์
 • 沟通 – gōu tōng – การสื่อสาร
 • 礼貌 – lǐ mào – มารยาท
 • 礼仪 – lǐ yí – กิริยามารยาท
 • 社交技巧 – shè jiāo jì qiǎo – ทักษะการสังสรรค์
 • 社交活动 – shè jiāo huó dòng – กิจกรรมสังสรรค์

7. สุขภาพและวิถีชีวิต

สุขภาพและวิถีชีวิตเป็นเรื่องที่วัยรุ่นในจีนเริ่มสนใจมากขึ้น พวกเขาอาจสนใจในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพ การออกกำลังกายและสุขภาพจิต

เรียนต่อจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 健康 – jiàn kāng – สุขภาพ
 • 饮食 – yǐn shí – การรับประทานอาหาร
 • 运动 – yùn dòng – การออกกำลังกาย
 • 心理健康 – xīn lǐ jiàn kāng – สุขภาพจิตใจ
 • 睡眠 – shuì mián – การนอนหลับ
 • 健身 – jiàn shēn – การออกกำลังกาย
 • 瑜伽 – yú jiā – โยคะ
 • 按摩 – àn mó – การนวด
 • 均衡饮食 – jūn héng yǐn shí – การรับประทานอาหารที่สมดุล
 • 健康习惯 – jiàn kāng xí guàn – นิสัยการดูแลสุขภาพ

8. การเมืองและปัญหาสังคม

 มีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองและสังคมในสังคมจีน วัยรุ่นอาจสนใจในผลกระทบของปัญหาเหล่านี้และวิธีการแก้ไข

เรียนต่อจีน

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 • 政治 – zhèng zhì – การเมือง
 • 社会问题 – shè huì wèn tí – ปัญหาสังคม
 • 人权 – rén quán – สิทธิมนุษยชน
 • 平等 – píng děng – ความเท่าเทียม
 • 自由 – zì yóu – เสรีภาพ
 • 民主 – mín zhǔ – ประชาธิปไตย
 • 公正 – gōng zhèng – ความยุติธรรม
 • 争议 – zhēng yì – การโต้เถียง
 • 政策 – zhèng cè – นโยบายการเมือง
 • 社会变革 – shè huì biàn gé – การเปลี่ยนแปลงในสังคม

9. ความบันเทิงและวัฒนธรรม

ความบันเทิงและวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญของชีวิตวัยรุ่นในจีน พวกเขาอาจสนใจในเพลงล่าสุด ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และงานศิลปะ

Jinbu

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 1. 娱乐 – yú lè – การบันเทิง
 2. 文化 – wén huà – วัฒนธรรม
 3. 音乐 – yīn yuè – เพลง
 4. 电影 – diàn yǐng – ภาพยนตร์
 5. 电视剧 – diàn shì jù – ละครโทรทัศน์
 6. 综艺节目 – zōng yì jié mù – รายการวาไรตี้
 7. 明星 – míng xīng – ดารา
 8. 网络文化 – wǎng luò wén huà – วัฒนธรรมออนไลน์
 9. 体育比赛 – tǐ yù bǐ sài – การแข่งกีฬา
 10. 艺术展览 – yì shù zhǎn lǎn – การแสดงศิลปะ

10. การท่องเที่ยวและสั่งสมประสบการณ์

การท่องเที่ยวและสั่งสมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นในจีนชื่นชอบ พวกเขาอาจสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวและวิธีการวางแผนเดินทางของตนเอง

Jinbu

10 คำที่ใช่บ่อยในการสนทนา

 1. 旅游 – lǚ yóu – การท่องเที่ยว
 2. 旅游攻略 – lǚ yóu gōng lüè – แผนการเดินทาง
 3. 目的地 – mù dì dì – จุดหมายปลายทาง
 4. 旅游景点 – lǚ yóu jǐng diǎn – สถานที่ท่องเที่ยว
 5. 自由行 – zì yóu xíng – การท่องเที่ยวแบบอิสระ
 6. 路线规划 – lù xiàn guī huà – การวางแผนเส้นทาง
 7. 文化体验 – wén huà tǐ yàn – ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
 8. 风景如画 – fēng jǐng rú huà – ทัศนียภาพงดงามเหมือนในภาพวาด
 9. 美食之旅 – měi shí zhī lǚ – การท่องเที่ยวหาอาหารอร่อย
 10. 住宿 – zhù sù – ที่พัก

ทั้นนี้ การรับรู้ในประเด็นที่คนรุ่นใหม่ของจีนสนใจจะช่วยให้นักเรียนไทยที่เรียนต่อจีนสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมวัยในจีน การเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจร่วมของกันและกันจะนำไปสู่การพัฒนาความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศทั้งสอง  ทาง Jinbu หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมสร้างโอกาสและอนาคตด้วยกัน

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า