การเรียนภาษาจีนแบบจมตัวที่เมือง Qujing ดีอย่างไร

การเรียนภาษาจีนแบบจมตัว (Immersive Chinese Learning)

การเรียนภาษาจีนแบบจมตัว (Immersive Chinese Learning) ซึ่งเป็นการไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน หรือประเทศ/พื้นที่ประชากรส่วนมากใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่นั้น เป็นการเรียนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพสูง จดจำง่ายและไม่ลืม และเป็นการเรียนรู้ทั้งภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน การร่วมกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษานานาประเทศ การท่องเที่ยวและการเก็บประสบการณ์ในทริปเดียวกัน

การเรียนภาษาจีนแบบจมตัว (Immersive Chinese Learning)
ภาพสร้างด้วย AI

โครงการเรียนต่อจีน Jinbu Study in China เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการเรียนภาษาจีนแบบจมตัว จึงมีการจัดทำโครงการคอร์สภาษาจีนแบบจมตัวที่ Qujing Normal Universiy ในเมือง Qujing มณฑล Yunnan ประเทศจีน ระหว่าง กลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2567 สำหลักน้องๆ มัธยมศึกษาปี่ที่ 4, 5, และ 6 ต่อไปนี้ ทีม Jinbu ขอแนะนำสิ่งที่น่าสนใจของโครงการนี้ให้กับน้องๆและผู้ปกครองทราบค่ะ

การเรียนภาษาจีนแบบจมตัว (Immersive Chinese Learning)

Qujing Normal University เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพการสอนที่ดี

Qujing Normal University เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพการสอนที่ดี ที่นี่ นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนในสภาพแวดล้อมแบบจมตัวตลอดวัน และสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว Qujing Normal University มีความร่วมมือกับจิ้นปู้มายาวนาน โดยทางจิ้นปู้มีการส่งนักเรียนไปเรียนต่อปริญญาตรี เรียนภาษาจีน 1 ปี และมีการจัดค่ายภาษาวัฒนธรรม 2 สัปดาห์ที่มหาวิทยลัยนี้ ร่วมทั้งทาง Jinbu มีการดำเนินโครงการนำผู้บริหารของสถาบันในไทยไปดูงานดูงานแลกเปลี่ยนที่ Qujing Normal University และทาง  Qujing Normal University เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานแข็งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน Jinbu Cup ตลอดรายครั้ง

การเรียนภาษาจีนแบบจมตัว (Immersive Chinese Learning)

เมือง Qujing มีทำเลที่ดีและอยู่ใกล้กับประเทศไทย

เมือง Qujing มีทำเลที่ดีและอยู่ใกล้กับประเทศไทย ทำให้การเดินทางมาเรียนที่นี่เป็นเรื่องที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ สภาพอากาศของ Qujing ที่เป็นภูมิอากาศมีความอบอุ่น เป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้

การเรียนภาษาจีนแบบจมตัว (Immersive Chinese Learning)

Qujing Normal University และเมือง Qujing มีสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Qujing Normal University และเมือง Qujing มีสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับโอกาสในการสื่อสารกับคนจากพื้นที่ต่างๆ และนักศึกษาจากชาติต่างๆ และเพิ่มประสบการณ์ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ข้อ 4 เมือง Qujing มีวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่หลากหลายและเป็นที่นิยม นักเรียนจะได้สัมผัสกับอาหารท้องถิ่นที่มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมของหลายๆ ชาติในจีน และอาจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับอาหารไทยในบางแง่

การเรียนภาษาจีนแบบจมตัว (Immersive Chinese Learning)
ภาพสร้างด้วย AI

มณฑล Yunnan มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มณฑล Yunnan มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างเที่ยวชมและสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของจีน ตลอดจนถึงความทันสมัยและความก้าวหน้าของประเทศจีน

หากน้องๆและผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ สามารถติดต่อทีมครูแนะแนวของจิ้นปู้ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างตารางเรียน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วันจันทร์
 วันอังคาร
 วันพุธ
 วันพฤหัสบดี 
วันศุกร์ 
วันเสาร์ วันอาทิตย์
08.30-9.20
เรียนรู้ภาษาจีนแบบครบทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
ทำงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระและทำงานสำหรับนำเสนอในกลุ่มหรือในห้องเรียน
เรียนรู้ทักษะการฟังจากหลากหลายประเภทสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
ทำงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระและทำงานสำหรับนำเสนอในกลุ่มหรือในห้องเรียน
เรียนรู้ภาษาจีนแบบครบทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
ฝึกใช้ภาษาจีน ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน และทักษะและเทคนิคการสื่อสารกับคนจีนตามอัธยาศัยในมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือ ตลาด ห้างทรัพย์สินค้าสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมือง 
09.20-10.10
เรียนรู้ภาษาจีนแบบครบทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
ทำงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระและทำงานสำหรับนำเสนอในกลุ่มหรือในห้องเรียน
เรียนรู้ทักษะการฟังจากหลากหลายประเภทสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
ทำงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระและทำงานสำหรับนำเสนอในกลุ่มหรือในห้องเรียน
เรียนรู้ภาษาจีนแบบครบทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
10.20-11.10
ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ร่วมทำการบ้านระหว่างเพื่อนกัน หรือในกลุ่มและกลุ่มใหญ่
เรียนรู้ทักษะการฟังจากหลากหลายประเภทสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
เรียนรู้ภาษาจีนแบบครบทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์เชิงลึก และนำไปพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการสื่อสารกับคนจีน
11.10-12.00
ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ร่วมทำการบ้านระหว่างเพื่อนกัน หรือในกลุ่มและกลุ่มใหญ่
เรียนรู้ทักษะการฟังจากหลากหลายประเภทสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
เรียนรู้ภาษาจีนแบบครบทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์เชิงลึก และนำไปพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการสื่อสารกับคนจีน
12.00-14.00
รับประทานอาหารกลางวันและพักเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันและพักเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันและพักเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันและพักเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันและพักเที่ยง
14.00-14.50
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีวัฒนธรรมจีนพร้อมฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์เชิงลึก และนำไปพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
กิจกรรมทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ (เวลา สถานที่และความถี่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย ตามความเหมาะสม)
ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ร่วมทำการบ้านระหว่างเพื่อนกัน หรือในกลุ่มและกลุ่มใหญ่
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีวัฒนธรรมจีนพร้อมฝึกปฏิบัติ
14.50-15.40
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีวัฒนธรรมจีนพร้อมฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์เชิงลึก และนำไปพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
กิจกรรมทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ (เวลา สถานที่และความถี่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย ตามความเหมาะสม)
ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ร่วมทำการบ้านระหว่างเพื่อนกัน หรือในกลุ่มและกลุ่มใหญ่
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีวัฒนธรรมจีนพร้อมฝึกปฏิบัติ
15.50-18.00
ฝึกใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ใกล้เคียง กิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างเพื่อนกัน และรับประทานอาหารเย็น
ฝึกใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ใกล้เคียง กิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างเพื่อนกัน และรับประทานอาหารเย็น
ฝึกใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ใกล้เคียง กิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างเพื่อนกัน และรับประทานอาหารเย็น
ฝึกใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ใกล้เคียง กิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างเพื่อนกัน และรับประทานอาหารเย็น
ฝึกใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ใกล้เคียง กิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างเพื่อนกัน และรับประทานอาหารเย็น
18.00-21.00
กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่ม
กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่ม
กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่ม
กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่ม
กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่ม
กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่ม

 เป็นรูปแบบการเรียนภาษาจีนที่นำผู้เรียนไปเรียนที่ประเทศจีน  ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาจีนในสถานการณ์การสื่อสารและชีวิตประจำวันที่ประเทศจีน แต่ต้องเรียนรู้ตามหลักสูตรที่วางไว้สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่แต่กต่างกัน

ปิดเทอมใหญ่ปี 67  น้องๆ นักเรียน ม.4-5-6 ได้เตรียมไว้ไปอัพเกรดตัวเองที่ไหนแล้วหรือยัง โครงการเรียนต่อจีน Jinbu Study in China พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆ ไปอัพเกรดตัวเองด้วยภาษาจีน 2 เดือนเต็มๆ ที่ประเทศจีน

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า