conference5uni-HSK-02

Central South University มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านรถไฟ อยากเรียนต่อมหาลัยที่ประเทศจีนต้องอ่าน

เรียนต่อ

Central South University ( CSU ) หรือ “ มหาวิทยาลัยจงหนาน ” มีชื่อภาษาจีนว่า “ 中南大学 ” เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติในโครงการ Double First Class University โดยอยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 โดยอาศัยการรวมกันของมหาวิทยาลัยเก่าสามแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจงหนาน มหาวิทยาลัยแพทย์หูหนาน และมหาวิทยาลัยการรถไฟฉางซา Central South University ตั้งอยู่ในเมือง Changsha หรือ ฉางซา(长沙) มณฑลหูหนาน ( 湖南 )

Central South University เป็นหนึ่งใน 32 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับใน ” โครงการ 211 ” เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงมูลค่ารวม 930 ล้านหยวน ( RMB ) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือรวม 4,444,900 เล่ม มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในเครือชั้นนำ 3 แห่งที่มีชื่อเสียง โดยมีเป้าหมายในการสร้างมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการวิจัยระดับสูงที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

ห้องสมุดของ Central South University ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 จากการควบรวมกันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจงหนาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแพทย์หูหนาน และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยการรถไฟฉางซาในอดีต มีสาขาทั้งหมดสี่แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดวิทยาเขตแห่งใหม่ ห้องสมุดวิทยาเขตหลัก ห้องสมุดวิทยาเขตการรถไฟ และห้องสมุดวิทยาเขตเซียงหย่า พื้นที่ใช้งานทั้งหมดของอาคารประมาณ 46.8 ไร่

ที่นี่มีที่นั่งอ่านหนังสือมากกว่า 5,000 ที่นั่ง ร้านหนังสือขนาดใหญ่กว่า 24 ร้าน และห้องอ่านหนังสือ 31 ห้อง ในสิ้นปี พ.ศ. 2553 ห้องสมุดมีหนังสือที่เป็นกระดาษทั้งหมด 4.2 ล้านเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1.4 ล้านเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 25,000 ประเภท

Central South University ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่สร้างบุคลากรระบบรางคุณภาพดีให้กับจีนมานานเกือบ 65 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านรถไฟติด Top10 ของจีน โดยมีวิทยาเขตด้านระบบราง (Railway Campus) โดยเฉพาะ  วิทยาเขตระบบรางของ Central South University ตั้งอยู่ที่เมือง Changsha หรือ ฉางซา( 长沙) เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ( 湖南 ) ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟความเร็วสูงที่สำคัญทางตอนกลางของจีนที่เชื่อมต่อไปยังเมืองเอกใน 20 มณฑล/เขตของจีน

นอกจากความได้เปรียบด้านที่ตั้งแล้ว Central South University ยังมี “ จุดเด่น ” ที่มีห้องปฏิบัติการระดับประเทศด้านรถไฟความเร็วสูงที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยรถไฟความเร็วสูง ( High Speed Train Research Center ) และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแห่งชาติเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ( National Engineering Laboratory for Construction Technology of High Speed Railway ) ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมนักศึกษาในภาคปฏิบัติแล้ว ยังเป็นสถานที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง รวมถึงด้านความปลอดภัยของรถไฟ

ภายในศูนย์วิจัยรถไฟความเร็วสูงมีห้องทดสอบที่หลากหลาย อาทิ ห้องทดสอบการสั่นสะเทือน ห้องทดสอบการชนและแรงกดทับ และห้องทดสอบความเร็วในการวิ่งของรถไฟความเร็วสูง แต่จุดเด่นสำคัญคือ เป็นสถานที่ทดสอบรถไฟความเร็วสูงก่อนการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ รวมถึงประเทศในภูมิภาคยุโรป

สำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแห่งชาติเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถือเป็น 1 ใน 10 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแห่งชาติของจีน ประกอบด้วย 3 อาคารขนาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญต่อการวิจัยตัวรถและเส้นทางรถไฟ โดยมุ่งเน้นการทดสอบ 4 ด้าน คือ ระบบสั่นสะเทือน ระบบอุโมงค์ลมเพื่อทดสอบแรงของอากาศที่กระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ระบบกำลังการขับเคลื่อนบนฐานรางรถไฟ และการจำลองสภาพแวดล้อม ( อาทิ ลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยา ดิน หิน น้ำ คอนกรีต ) โดยห้องปฎิบัติการทั้ง 2 แห่งเป็นห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความครบครันของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบซึ่งที่มีมูลค่ากว่า 400 ล้านหยวน

มหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ 2,100 ไร่ ปัจจุบันมี 6 วิทยาเขต ได้แก่

เป็นที่ตั้งของหอพักและอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะวิศวกรรมส่วนใหญ่ ห้องปฏิบัติการสำคัญของรัฐ 2 แห่ง และอาคารสำนักงาน

เป็นที่ตั้งหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปริญญาโทของคณะมนุษยศาสตร์ทุกและอาคารสำนักงาน

เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงอาคารสำนักงานและห้องสมุด

เป็นที่ตั้งของหอพักและอาคารเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเซียงหย่า และห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์การแพทย์แห่งรัฐของจีน

เป็นที่ตั้งของหอพักและอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการแพทย์ โรงพยาบาลเซียงหย่าแห่งที่สามและห้องสมุดทางการแพทย์

เป็นที่ตั้งของหอพักและอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์และคณะสถาปัตยกรรมรวมถึงอาคารสำนักงานและห้องสมุด

สายเรียนต่อมหาลัยที่ประเทศจีนต้องไม่พลาด หอพักนักศึกษาต่างชาติของ Central South University

หอพักนักศึกษาต่างชาติของ Central South University จะอยู่ในวิทยาเขต 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตใต้ วิทยาเขตการแพทย์เซียงหย่าแห่งใหม่ วิทยาเขตการแพทย์เซียงหย่าแห่งเก่า และวิทยาเขตการรถไฟ โดยมีทั้งหมด 10 อาคาร 1,621 เตียง มีห้องซักรีด ห้องครัวส่วนกลาง และลิฟต์ ห้องพักมีห้องสุขาในตัว เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น Wi-Fi ระเบียง ฯลฯ รวมทั้งเตียงนอน ที่นอน ตู้หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องนอนอื่น ๆ

ภายในอาคารมีอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละชั้น บริเวณอาคารอพาร์ตเมนต์มีที่จอดรถยนต์ โรงจอดจักรยาน แท่นชาร์จ ฯลฯ สะดวกสบายสุด ๆ ทางเข้าของแต่ละอาคารมีระบบควบคุมการเข้าออก มีบุคคลพิเศษในอาคารที่รับผิดชอบทรัพย์สิน รับผิดชอบในการทำความสะอาดและปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง การเดินทางของ Central South University ก็แสนสะดวกสบาย มีสนามบิน สถานีรถไฟ และรถไฟความเร็วสูงหลายสาย รวมทั้งรถประจำทาง รถแท็กซี่ที่คอยรับส่งไปยังวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สะดวกสุด ๆ

เป็นมหาลัยที่ประเทศจีนที่มีหลักสูตรที่ครอบคลุมและหลากหลาย น่าเรียนต่อสุดๆ

Central South University เรียกได้ว่าเป็นมหาลัยในจีนที่น่าเรียนต่อมาก ๆ โดยมีคณะสาขาวิชาที่ครอบคลุมการเรียนรู้ 10 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์การจัดการวรรณคดี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ปรัชญาการศึกษาและประวัติศาสตร์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 82 หลักสูตรปริญญาโท 282 หลักสูตรและหลักสูตรปริญญาเอก 142 หลักสูตร มีศูนย์แลกเปลี่ยนหลังปริญญาเอก 22 แห่ง มีห้องปฏิบัติการหลักแห่งชาติ 4 แห่ง และศูนย์วิศวกรรมแห่งชาติ การฝึกอบรมและการสอนระดับชาติ 5 แห่ง

ในบรรดาคณาจารย์มีนักวิชาการของ Chinese Academy of Sciences 3 คน นักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering 12 คน อาจารย์ระดับปริญญาเอก 781 คน ศาสตราจารย์ 851 คนและรองศาสตราจารย์ 1,639 คน ปัจจุบัน Central South University ยังมีนักศึกษามากกว่า 50,000 คน

วิทยาลัย

 • วิทยาลัยการประมวลผลทรัพยากรและวิศวกรรมชีวภาพ
 • วิทยาลัยการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
 • วิทยาลัยนานาชาติเติ้งตี๋

สถาบัน

 • สถาบันอัตโนมัติ
 • สถาบันไอที ( สถาบันวิจัยบิ๊กดาต้า )
 • สถาบันศึกษาลัทธิมาร์กซ
 • สถาบันวิจัยผงโลหะ
 • โรงพยาบาลทันตกรรมเซียงหย่า

คณะ

 • คณะภาษาต่างประเทศ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะคณิตศาสตร์และสถิติ
 • คณะฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะเคมีและวิศวกรรมเคมี
 • คณะวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพลังงาน
 • คณะวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมขนส่ง
 • คณะวิศวกรรมโยธา
 • คณะโลหวิทยาและสิ่งแวดล้อม
 • คณะธรณีศาสตร์และฟิสิกส์สารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมทรัพยากรและความปลอดภัย
 • คณะการบินและอวกาศ
 • คณะพลศึกษาและการวิจัย
 • คณะสาธารณสุขเซียงยา
 • คณะพยาบาลศาสตร์เซียงยา
 • คณะเภสัชศาสตร์เซียงหยา
 • คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

อยากเรียนต่อมหาลัยที่ประเทศจีนต้องมาดูกัน การจัดอันดับของ Central South University

สำหรับใครที่อยากไปเรียนต่อทาง Jinbu scholarship ได้นำการจัดอันดับของ Central South University มาให้ทุกคนดูคร่าว ๆ

จากการจัดอันดับของ QS World University Comprehensive Ranking พบว่า Central South University จัดอยู่ในอันดับที่ 521 จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในปี พ.ศ. 2565

 • ปี พ.ศ. 2564 Central South University อยู่ในอันดับที่ 651
 • ปี พ.ศ. 2563 Central South University อยู่ในอันดับที่ 701
 • ปี พ.ศ. 2562 Central South University อยู่ในอันดับที่ 801
 • ปี พ.ศ. 2561 Central South University อยู่ในอันดับที่ 801

และในปี พ.ศ. 2565 การจัดอันดับล่าสุดของ Central South University ได้อยู่ในอันดับที่ 27 ของมหาลัยในจีน ( อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับที่ทั้งหมดในปี 2564 ) โดยข้อมูลการจัดอันดับมาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่เผยแพร่โดยองค์กรภายนอก เช่น  ” Alumni Association Edition “,  “Soft Science” เป็นต้น

อันดับระดับประเทศของ Central South University ในช่วงปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Alumni Association Edition

 • Central South University อยู่ในอันดับที่ 27 ทั่วประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2563 Central South University อยู่ในอันดับที่ 25
 • ปี พ.ศ. 2562 Central South University อยู่ในอันดับที่ 20
 • ปี พ.ศ. 2561 Central South University อยู่ในอันดับที่ 17
 • ปี พ.ศ. 2560 Central South University อยู่ในอันดับที่ 17

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของรุ่น Soft Science Ranking

 • Central South University อยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศในปี พ.ศ. 2563
 • ปี พ.ศ. 2562 Central South University อยู่ในอันดับที่ 21
 • ปี พ.ศ. 2561 Central South University อยู่ในอันดับที่ 26
 • ปี พ.ศ. 2560 Central South University อยู่ในอันดับที่ 26

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า