เรียนต่อจีนต้องอ่าน 3 สาขาสุดป๊อป ในเมืองใหญ่ของจีน

Jinbu Study in China ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ 3 สาขาสุดป๊อปสำหรับการขอทุนเรียนต่อในเมืองใหญ่ของจีน มาดูกันว่าแต่ละสาขามีข้อโดดเด่นตรงไหน เมื่อเข้าไปแล้วต้องเรียนอะไรกันบ้าง และเมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถทำอาชีพไหนได้บ้าง พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแนะนำสำหรับนักศึกษาที่อยากขอทุนไปเรียนต่อจีนในสาขาวิชาเหล่านี้

  • การค้าระหว่างประเทศ
  • บริหารธุรกิจ
  • การสอนภาษาจีน

การค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ

สาขาการค้าระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนเป็นมหาอํานาจทางการค้าที่สําคัญ มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอิทธิพลทางการค้าในระดับโลก หากเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศในประเทศจีน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกและโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศ  การจัดการภาษี การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการเงินและการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการค้าเสรี การจัดการการลงทุนระหว่างประเทศ ฯลฯ

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของตนเอง และยังมีโอกาสได้เข้าฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เพื่อฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจได้มากขึ้นด้วย

โดยรวมแล้ว การเรียนด้านการค้าระหว่างประเทศในประเทศจีนนับเป็นทางเลือกที่ดี นักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางวิชาการหรือความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นกับเพื่อน ๆ จากหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปูเส้นทางอนาคตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และพร้อมต่อการทำงานในเวทีระดับโลก

สาขานี้เรียนจบไปแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น

ผู้จัดการการค้าระหว่างประเทศ : งานนี้เน้นทักษะในการวางแผนและดูแลการดำเนินงานการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ตลาดใหม่ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ

ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : งานนี้เน้นทักษะในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและดูแลการดำเนินงานในการลงทุนในต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด : งานนี้เน้นทักษะในการวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและดูแลการตลาดสินค้าและบริการในต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ : งานนี้เน้นทักษะในการวางแผนและดูแลการขนส่งสินค้าข้ามชาติ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในต่างประเทศ

นักวิเคราะห์การเงิน : งานนี้เน้นทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและการบัญชีของบริษัทที่มีกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ

และอื่น ๆ อีกมากมาย

มหาวิทยาลัยที่แนะนำสำหรับสาขาการค้าระหว่างประเทศ

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

ประเทศจีนเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การเรียนบริหารธุรกิจที่ประเทศจีนนับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในตลาดธุรกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเรียนในประเทศจีนนั้น นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจีนควบคู่ไปด้วย โดยจะช่วยให้สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการบริหารธุรกิจแบบจีน และสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชาวจีนได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้เข้าฝึกงานในบริษัทจีน ซึ่งจะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจแบบจีนมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่จำเป็นในการทำธุรกิจในอนาคตได้

ประโยชน์ของการเรียนบริหารธุรกิจที่ประเทศจีน ได้แก่

  • ได้เรียนภาษาจีน การรู้ภาษาจีนจะช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าและพันธมิตรที่ประเทศจีนได้ดียิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน การเข้าใจวัฒนธรรมจีนจะช่วยให้เข้าใจการทำธุรกิจในประเทศจีนได้ดีขึ้น และเรียนรู้การจัดการธุรกิจให้เหมาะสมสำหรับวัฒนธรรมจีน
  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางการค้า การเรียนบริหารธุรกิจที่ประเทศจีนจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีน ซึ่งหลายบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลก
  • ได้มีโอกาสในการทำงานต่อเนื่อง การเรียนต่อจีนช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานต่อในประเทศจีน การมีประสบการณ์ในการทำงานในประเทศจีน จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสหางานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้เข้าทำงานในบริษัทใหญ่ ๆ ในประเทศจีนด้วย
  • ได้สร้าง connection ที่แข็งแกร่ง การพบปะกับผู้เรียนจากประเทศอื่น ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยสร้าง connection ที่แข็งแกร่งให้กับผู้เรียนได้

สาขานี้เรียนจบไปแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

เมื่อเรียนบริหารธุรกิจที่ประเทศจีนแล้ว นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานในหลายสาขาวิชาชีพ เช่น

ผู้ประกอบการธุรกิจ : นักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่จีนสามารถเปิดกิจการในจีนหรือในตลาดอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายกับจีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจสินค้าส่งออก

ผู้บริหารธุรกิจ : นักศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้บริหารธุรกิจในบริษัทที่มีธุรกิจในจีน โดยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและภาษาจีน

นักการตลาด : นักศึกษาที่เรียนบริหารธุรกิจที่จีนสามารถทำงานเป็นนักการตลาดสำหรับบริษัทที่มีธุรกิจในจีนได้

นักวิเคราะห์ธุรกิจ : นักเรียนที่เรียนบริหารธุรกิจที่จีนสามารถทำงานเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจในบริษัทที่มีธุรกิจในจีนได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Expert) : นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจในตลาดจีนสามารถทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศในบริษัทที่มีธุรกิจต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดที่มีการซื้อขายกับจีนได้

นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย : นักเรียนที่จบการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่จีนสามารถเรียนต่อเป็นนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาดในจีนได้

มหาวิทยาลัยที่แนะนำสำหรับสาขาบริหารธุรกิจ

การสอนภาษาจีน

การสอนภาษาจีน

สาขาการสอนภาษาจีนเป็นสาขาที่มีความเหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาจีนและการพัฒนาการเรียนภาษาจีน สาขานี้จะเน้นไปที่การเรียนรู้และฝึกฝนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการสอนภาษาจีน นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาจีนของนักศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาจีนด้วย นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนสาขานี้ แนะนำให้เรียนภาษาจีนพื้นฐานเตรียมตัวมาก่อนเป็นอย่างน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน

การเรียนสาขาการสอนภาษาจีน เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความนิยมสูงในหมู่นักศึกษาที่มาเรียนต่อที่ประเทศจีน และเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้วยความท้าทายของการเรียนภาษาจีนที่ต้องใช้สื่อที่เป็นภาษาจีนแท้ ๆ และทำความเข้าใจกับการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นักศึกษาจะได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตในประเทศจีน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีนด้วย

สำหรับการเรียนในสาขาวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาจีนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ที่สำคัญอย่างมากในการเรียนในสาขานี้คือการปฏิบัติจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง เช่น การสื่อสารกับคนจีน การท่องเที่ยวในจีน และการทำงานในบริษัทจีน

อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ดีของการจ้างงานในอนาคตเมื่อจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการศึกษา นักศึกษาสามารถทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน หรือทำงานในบริษัทที่มีธุรกิจกับประเทศจีนได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีนด้วย

สาขานี้เรียนจบไปแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

เมื่อเรียนจบแล้วนักศึกษาจะมีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในหลายสาขาอาชีพได้ เช่น

อาจารย์สอนภาษาจีน : สามารถเป็นได้ทั้งอาจารย์สอนภาษาจีนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้แปลภาษาจีน : สามารถทำงานเป็นผู้แปลภาษาจีนในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น บริษัทสื่อสารในต่างประเทศ บริษัทส่งออก-นำเข้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

ทำงานด้านสื่อสารมวลชน : สามารถทำงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศหรือเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารในสถานีวิทยุ ทีวี หรือสื่อออนไลน์ได้

ทำงานในภูมิภาคอาเซียน : เนื่องจากจีนเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญในเรื่องการค้าและการลงทุน นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนสามารถทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน หรือการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศได้

นอกจากนี้ยังมีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในการสื่อสารและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยที่แนะนำสำหรับสาขาการสอนภาษาจีน

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top