conference5uni-HSK-02

เรียนต่อจีน - ความแตกต่างของทั้ง 3 สาขาวิชาภาษาจีน

น้อง ๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมจีน และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ทั้ง 3 สาขาวิชานี้แตกต่างกันยังไง วันนี้ทางโรงเรียนสอนภาษาจีน Jinbu Languages ขอสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ 3 สาขาวิชานี้มาให้ทราบกันค่ะ เพื่อประกอบการพิจารณา ยื่นทุนเรียนต่อจีนให้กับน้อง ๆ ค่ะ

เรียนต่อจีน

ที่มา campus.campus-star.com

ความแตกต่างของทั้ง 3 สาขา - อยากเรียนต่อจีนควรรู้

เป็นสาขาวิชาสำหรับการบ่มเพาะความสามารถในด้านภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาจีนและวัฒนธรรมของภาษาจีนอย่างเป็นระบบ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เข้าใจหลักภาษา ประวัติศาสตร์และปรัชญาจีนอย่างครอบคลุม มีทักษะการเขียนที่ดี สาขานี้เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะมาเรียน หลักสูตรที่สอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วรรณกรรม โดยเฉพาะการฝึกทักษะการอ่านภาษาจีนโบราณ

รายวิชาหลักคือ ทฤษฎีของภาษาศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนสมัยใหม่ ประวัติวรรณคดีจีนโบราณ ประวัติวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย วรรณคดีทั่วไป การเรียงความ ประวัติภาษาจีน อักษรศาสตร์  การตีความของคำศัพท์โบราณ สัทวิทยา ประวัติศาสตร์จีน ประวัติศาสตร์โลก ปรัชญาจีน เป็นต้น

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาจีนและวรรณกรรมจีน ศึกษาภาษาและวรรณกรรม คำศัพท์และไวยากรณ์ของภาษาจีน ชื่นชมผลงานวรรณกรรมที่สำคัญด้านกวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว นวนิยาย ทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ มีความรู้พื้นฐานด้านบรรณาการและการตีพิมพ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการประยุกต์ใช้ภาษาจีนอย่างเชี่ยวชาญ เช่น การประพันธ์อย่างมืออาชีพ การเผยแพร่วัฒนธรรมที่งดงามของประเทศชาติ เป็นต้น

ที่มา mgronline.com

นักศึกษาจะศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนและภาษาจีนเป็นหลัก รายวิชาแบ่งเป็นหมวดภาษา เช่น ภาษาจีนสมัยใหม่ ภาษาจีนโบราณ ภาษาศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น หมวดวรรณกรรม ได้แก่ ประวัติทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ยุคโบราณทฤษฎีแห่งวรรณกรรม ทฤษฎีวรรณกรรมตะวันตก และหมวดหมู่ประวัติศาสตร์วรรณกรรม เช่น ประวัติศาสตร์วรรณกรรมจีนโบราณ ประวัติวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ ประวัติวรรณกรรมจีนร่วมสมัย และประวัติวรรณกรรมโลก  การเรียนสาขาวิชานี้จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนที่หนาแน่น

เป็นวิชาของการสอนภาษาจีนให้กับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของภาษาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง และทฤษฎีการสอนภาษาจีนให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ศึกษาวรรณคดีจีน วรรณคดีโลก วัฒนธรรมเปรียบเทียบจีน-ตะวันตก ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา หลักการสอน เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมจีนและโลก ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยรากฐานที่มั่นคงในวรรณคดีและประวัติศาสตร์ มีทัศนคติทางวัฒนธรรมที่ดีขึ้น มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีอุดมคติการศึกษาสมัยใหม่ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอื่น ๆ )ที่ดี และมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปลที่ดี พร้อมด้วยทักษะการออกเสียงภาษาจีนกลางที่ได้มาตรฐานระดับสูง

ที่มา poodtueng.com

รายวิชาหลักๆ ได้แก่ ภาษาศาสตร์ทั่วไป ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง การสอนภาษาจีนให้กับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ วัฒนธรรมจีน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ

3 สาขาวิชาข้างต้น อยู่ในหมวดสาขาวิชาภาษาจีน และ วรรณคดีจีนทั้งหมด แต่มีความแตกต่าง ดังต่อไปนี้

จะเน้นในเรื่องวรรณกรรมจีน คือ ศึกษากวีนิพนธ์จีนโบราณ ร้อยแก้ว นวนิยาย ฯลฯ และให้ความสำคัญกับการปลูกฝังในเรื่องวรรณกรรมมากขึ้น รายวิชาเน้นเป็นวิชาประวัติวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์ แต่ความรู้ทฤษฎีภาษาศาสตร์อยู่ในระดับกลางเท่านั้น สำหรับคนที่จบสาขาวิชานี้จะได้ประโยชน์อย่างมากในการทำงานในประเทศจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติในการเรียนวิชาเอกนี้ ความยากอยู่ที่ 4-5 ดาว

จะเน้นที่ทฤษฎีภาษาศาสตร์และหลักภาษา กล่าวคือ วิธีการใช้ภาษาจีนนั่นเอง เน้นเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเป็นหลัก รวมถึงการตีความคำศัพท์โบราณ และประวัติวิวัฒนาการของภาษา หลังเรียนจบสามารถที่จะไปต่างประเทศเพื่อสอนภาษาจีนเป็นอาชีพได้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนสาขาวิชานี้ ความยากอยู่ที่ 3-4 ดาว

จะเน้นการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน สาขาวิชานี้ต้องการให้ผู้สอนสอนแบบสองภาษา เหมาะสำหรับการสอนภาษาจีนในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนสาขาวิชานี้ ความยากอยู่ที่ 3 ดาว

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจความแตกต่างของทั้ง 3 สาขาวิชานี้มากขึ้น และสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อจีนใน 3 สาขาวิชานี้ ทาง Jinbu Languages ก็มีทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนมากมายให้น้อง ๆ ได้เลือก ถ้าสนใจเรียนต่อจีน น้อง ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจได้เลยค่ะ

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า