a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

China Agricultural University

อยากไปเรียนต่อที่จีน

อยากไปเรียนต่อที่จีน ” พร้อมทุนการศึกษาเรียนต่อจีนในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ตลอดหลักสูตร ! ” ในมหาวิทยาลัยชชั้นำของโลก วันนี้  Jinbu Scholarship  ขอแนะนำ…

China Agricultural University หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรจีน ( 中国农业大学 ) หรือ ที่เรียกกันว่า “ จง กั๋ว หนง ต้า ” “ 中国农大 ” ( CAU ) ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง ( 北京 ) อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง เป็นมหาวิทยาลัยจีนสำคัญ ระดับชาติ ติดอันดับหนึ่งใน ” Double First-Class ” ( 双一流 )

ก่อตั้งขึ้น ในปี พ..ศ. 2448 ในเดือน กันยายน

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2495

วิทยาลัยเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง วิทยาลัยเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยชิงหวา และวิทยาลัยเกษตรกรรมแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทไชน่า ( 华北大学农学院 ) ได้รวมตัวกัน กลายเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมปักกิ่ง ( 北京农业大学 )

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2495

สาขาเครื่องจักรกลการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งปักกิ่ง ได้รวมเข้ากับวิทยาลัยเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งประเทศจีนตอนเหนือ และโรงเรียนเกษตรกรรมแบบเครื่องกลของกระทรวงเกษตรกลาง เพื่อก่อตั้ง สถาบันการเกษตรยานยนต์แห่งปักกิ่ง ( 北京机械化农业学院 ) วิทยาลัยเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งปักกิ่งได้เพื่อจัดตั้ง สถาบันการเกษตรยานยนต์แห่งปักกิ่ง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2495

Pingyuan Agricultural College ( 平原农学院 ) ถูกรวมเข้ากับสถาบันการเกษตรยานยนต์แห่งปักกิ่ง เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งปักกิ่ง ( 化农业学院 )

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2528

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมเกษตรแห่งปักกิ่ง ( 北京农业工程大学 )

เดือนกันยายน พ.ศ. 2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยวิศวกรรมเกษตรแห่งปักกิ่ง ได้รวมตัวกันเป็น China Agricultural University

ห้องสมุดของ China Agricultural University เป็นมรดกจากห้องสมุดของ Jingshi Agricultura University ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2457 และมีประสบการณ์ในการพัฒนา และวิวัฒนาการมาหลายร้อยปี

 • คอลเลคชั่นหนังสือเกือบ 2 ล้านเล่ม
 • การจัดเรียงวารสารภาษาจีนมากกว่า 1,500 ฉบับ
 • วารสารภาษาต่างประเทศมากกว่า 360 ฉบับ
 • การจัดเรียงฐานข้อมูลภาษาจีน และต่างประเทศ 70 แห่ง
โครงการที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ทำให้ผู้คนมากมายอยากไปเรียนต่อที่จีน

วิทยาลัยนานาชาติ China Agricultural University เป็นความสำเร็จ ในการปฏิรูปนวัตกรรม และ เพิ่มประสิทธิภาพของ China Agricultural University ในบริบทของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ตามหลักการ และ กฎหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ การปฏิรูปการศึกษาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ เป็นหนึ่งใน 13 วิทยาลัยของ China Agricultural University การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการดูแลโดย China Agricultural University สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านเทคนิค และบุคลากร. ซึ่งใน ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษามาเรียนต่อ มากกว่า 1,000 คน และ มีศูนย์วิจัยฝึกอบรมภาษา ห้องอ่านหนังสือทันสมัย ห้องอ่านหนังสือสื่อสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ศูนย์ทดลองการวิจัยสื่อ และ สถาบันช่วยสอนอื่น ๆ ถือเป็นมหาวิทยาลัยจีนที่น่าเรียนมาก ๆ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย ได้สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร และ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยวิจัย และองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 260 แห่งในกว่า 60 ประเทศ และภูมิภาคในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และอเมริกา ก่อตั้ง ” พันธมิตรมหาวิทยาลัยเกษตรชั้นนำของโลก (A5) ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Wageningen ในเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส และ มหาวิทยาลัยเซาเปาโล ในบราซิล และก่อตั้งสถาบันการศึกษาเกือบ 20 แห่งภายใต้กลไกการเป็นพันธมิตร

            ในการประเมินมหาวิทยาลัยระดับชาติ ในรอบที่สี่ China Agricultural University มี 6 สาขาวิชาระดับแรกที่ได้รับคะแนน A+  และจำนวนสาขาวิชาที่ได้รับคะแนน A+  อยู่ในอันดับที่หกในบรรดามหาวิทยาลัยจีน

ทิวทัศน์วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้อยากไปเรียนต่อที่จีน

หอพัก China Agricultural University

โรงอาหารของ China Agricultural University

แน่นอนว่า การเดินทางต้องสะดวกสบาย โดยขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ หรือ รถไฟใต้ดิน ซึ่งสายต่อไปนี้ มีเส้นทางที่ผ่านใกล้ ๆ China Agricultural University วิทยาเขตตะวันตก

รถบัส

 • สาย 362 สามารถไป วัดว่านโซ่ว (万寿寺)
 • สาย 651 สามารถไป วัดเซาจุน (皂君庙) วัดซานยี่ (三义庙) และ พระราชวังฤดูร้อนเก่า (圆明园)
 • สาย 968 สามารถไป วัดว่านโซ่ว (万寿寺) พระราชวังฤดูร้อนเก่า (圆明园) และ อุทยานภูเขาไป๋วัง (百望山森林公园)

รถไฟฟ้าใต้ดิน

 • สาย  ต้าซิง 4 (4号线大兴线) สามารถไป พระราชวังฤดูร้อนเก่า หอสมุดแห่งชาติ และ สวนสัตว์ปักกิ่ง
อยากไปเรียนต่อที่จีน ต้องศึกษาอันดับของมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาพืชไร่ และป่าไม้ของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ 10 อันดับแรกของโลก กลายเป็นหนึ่งใน 10 สาขาวิชาชั้นนำในมหาวิทยาลัยจีนแผ่นดินใหญ่ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้การประเมินวิชา ESI วิทยาศาสตร์การเกษตรของมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์พืช และสัตว์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาชีววิทยา และ ชีวเคมี เคมีจุลชีววิทยา วิศวกรรมโมเลกุล ชีววิทยา และ พันธุศาสตร์ การอ้างอิงใน 10 สาขาวิชา และ ทุกสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เภสัชวิทยา และ พิษวิทยา ติดอันดับ 1% แรกของโลก

อยากไปเรียนต่อที่จีน ขอแนะนำสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
 • วิทยาลัยเกษตร
 • วิทยาลัยพืชสวน
 • วิทยาลัยทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • – คณะชีววิทยา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร และ วิศวกรรมโภชนาการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิชาสารสนเทศ และ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะวิชาวิศวกรรมไฮดรอลิค และ โยธา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ และ การจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์ และ การพัฒนา
 • คณะพลศึกษา
 • คณะวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ และ เกษตรกรรมโลก

ไม่ว่าสนใจไปเรียนต่อจีนเป็นทุนจากรัฐบาล ทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือทุนจากสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทุนที่ดีที่สุด ไม่อยากพลาดทุนก่อนใคร ติดต่อ Jinbu Scholarship ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top