conference5uni-HSK-02

อยากศึกษาต่อประเทศจีน ต้อง Shanghai Jiao Tong University ( 上海交通大学 )

ศึกษาต่อประเทศจีน

ทำไมอยากต่อที่จีน ? เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีตลาดแรงงานรองรับแน่นอน มีทุนการศึกษาสนับสนุน วันนี้ Jinbu Scholarship แนะนำมหาวิทยาลัยศึกษาต่อประเทศจีน หนึ่งในมหาวิทยาลัยจีนน่าเรียน

Shanghai Jiao Tong University ( SJTU ) หรือ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ( 上海交通大学 ) หรือเรียกว่า เจียว ต้า ( 交大 ) ,ซ่าง เจียว ( 上交 ), ซ่าง เจียว ต้า ( 上交大 ) หรือ ซ่าง ไห่ เจียว ต้า ( 上海交大 )

Shanghai Jiao Tong University เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศจีน และเป็นที่รู้จักดีทั้งในและต่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับประเทศภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง และก่อตั้งขึ้นพร้อมกับเมือง Shanghai หรือ ซ่างไห่ หรือที่คนไทยเรียกว่า เซี่ยงไฮ้ ( 上海市 )

หลังจากผ่านไป 126 ปี Shanghai Jiao Tong University ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และ มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในประเทศ มหาวิทยาลัยได้มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการสร้างโลกที่ ” บูรณาการ สร้างสรรค์ และเป็นสากล ” ( 综合性、创新型、国际化 )

Shanghai Jiao Tong University ถือว่าการให้การให้การศึกษาแก่ผู้คนมากมาย ให้มีความสามารถที่เป็นเลิศ เป็นหน้าที่หลักของการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเวลากว่า 100 ปี แล้ว ที่มหาวิทยาลัย ได้ผลิตผู้มีความสามารถที่โดดเด่นกว่า 400,000 คน รวมถึงกลุ่มนักการเมืองที่โดดเด่น นักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในบรรดานักวิชาการของ Chinese Academy of Sciences ( 中国科学院 ) และ Chinese Academy of Engineering ( 中国工程院 ) กลุ่มศิษย์เก่ารุ่นเยาว์ได้กระจายไปทั่วโลก ในทุกสาขาอาชีพ

หนึ่งในเหตุผลที่ควรไปศึกษาต่อประเทศจีน ก็คือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจีนน่าเรียน

ช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2558 Shanghai Jiao Tong University มีห้องสมุดหลัก ห้องสมุดเป่า ยู่กัง ( 包玉刚图书馆 ) Shanghai Jiaotong University School of Medicine Books Hall ( 上海交通大学医学院图书馆 ) มีหนังสือ 3.67 ล้านเล่ม วารสารมากกว่า 7,500 เล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 55,500 เล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2,810,700 เล่ม วิทยานิพนธ์ 3,221,200 เล่ม และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 399 ฐานข้อมูล

ห้องสมุดหลัก

ตั้งอยู่ใน ” พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการแพทย์ การแพทย์ และเกษตรกรรมครบวงจร ” ( 理工生医农综合馆 ) โดยมีพื้นที่ให้บริการประมาณ 8,750 ตารางวา เริ่มดำเนินการใน เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2551 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ในฐานะที่เป็นห้องสมุดหลัก เค้าโครงและการออกแบบใหม่นี้จะสะท้อนถึงแนวคิดการบริการเรื่องใหม่ของห้องสมุดอย่างเต็มที่ ห้องโถงใหญ่มีที่นั่งเกือบ 4,000 ที่นั่ง โมเดลการจัดการประตูเดียวถูกนำมาใช้เพื่อลดขอบเขตระหว่างห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือ และใช้รูปแบบการเปิดกว้างและรูปแบบการบริการขนาดใหญ่

บริการห้องสมุดตระหนักถึงกลไกการบริการแบบห้าด้านอย่างลงตัวของ ” การรวบรวม การตรวจสอบ การยืม การอ่าน และการอ้างอิง ” การขยายเวลาให้บริการและการขยายสถานที่ให้บริการ การเพิ่มการบริการตนเอง เช่น การยืมและคืนหนังสือ การทำสำเนา การสแกน และการพิมพ์ ห้องสมุดหลัก ให้บริการผ่านนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ของการบริการ จัดให้มีพื้นที่ศึกษาด้วยตนเองอย่างสงบ ห้องสนทนากลุ่ม ห้องวิจัยโครงการ พื้นที่ทดลองมัลติมีเดีย ห้องผลิตมัลติมีเดีย และสตูดิโอมัลติมีเดียสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดเป่า ยู่กัง ( 包玉刚图书馆 )

อยู่ใน ” พิพิธภัณฑ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหมิ่นหาง (闵行校区) ริมทะเลสาบ ซี หยวน (思源湖) มีความได้เปรียบจากพื้นที่กว้างขวางและได้รับการออกแบบและจัดวาง ด้วยแนวคิดใหม่ ในโครงสร้างโดยรวมจะใช้โหมดการจัดการแบบบูรณาการ การยืมซึ่งจำแนกตามสาขาวิชาและตั้งค่าในโหมด IC ในขณะเดียวกันพื้นที่และทรัพยากรต่าง ๆ ได้รับการวางแผนตามขนาด และลักษณะของแผนกศิลปศาสตร์ . หนังสือสะสมทั้งหมดประมาณ 720,000 เล่ม มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 1,200 ที่นั่ง

Shanghai Jiaotong University School of Medicine Books Hall ( 上海交通大学医学院图书馆 )

อยู่ใน ” คณะแพทย์ศาสตร์ ” ซึ่งเดิมเรียกว่าห้องสมุด Shanghai Second Medical University (上海第二医科大学图书馆) และตั้งอยู่ในศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong ร่วมกับศูนย์ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Luwan ของ Shanghai Jiaotong University ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 อาคารปัจจุบันของสาขานี้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2530

ชั้น 1 ถึง ชั้น 3 ของห้องสมุด ชั้นแรกเป็นแผนกรวบรวมวรรณกรรม ได้แก่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการค้นวรรณกรรม และห้องอ่านหนังสือพิเศษต่าง ๆ ชั้น 2 เป็นแผนกอ่านหมุนเวียนและ แผนกบริการนักอ่าน ภาษาจีน และ ภาษาตะวันตก ห้องอ่านหนังสือวารสาร ห้องอ่านหนังสือมัลติมีเดีย ชั้น 3 เป็นแผนกหนังสือเวียนซึ่งมีห้องอ่านหนังสือภาษาตะวันตก โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง 2,549.875 ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่อาคาร 2,075 ตารางวา และพื้นที่ห้องอ่านหนังสือ 803.75 ตารางวา

มีอาคารประกอบด้วยห้องอ่านหนังสือพิเศษ 4 ห้อง ห้องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และห้องอ่านหนังสือโบราณ ห้องสมุดมีคอลเลกชั่นประมาณ 568,800 เล่ม ฐานข้อมูลวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 35 ฐานข้อมูล และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 4,000 ฉบับ ปัจจุบันห้องสมุดสาขามีผู้อ่านลงทะเบียนมากกว่า 14,000 คน มีการหมุนเวียนหนังสือมากกว่า 90,000 เล่มทุกปี และเปิดทำการ 96 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อยากศึกษาต่อประเทศจีน

ห้องพักโดยรวมทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน และห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวและเครื่องทำน้ำอุ่น

การเดินจาก Shanghai Jiao Tong University เป็นอะไรที่สะดวกสายอย่างมาก เพราะมีขนส่งสาธารณะที่พร้อมให้บริการ ที่อยู่ใกล้ Shanghai Jiao Tong University วิทยาเขตหลัก วิทยาเขตหมิ่นหาง

 • สาย 958
 • สาย หงเฉียวซูหนิ่ว 4 (虹桥枢纽4路)
 • สาย หมิ่นหาง 11
 • สาย 5

ต้องรู้อันดับของมหาวิทยาลัย!ก่อนไปศึกษาต่อประเทศจีน

ตามข้อมูลการจัดอันดับที่เผยแพร่โดย ESI ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2562 Shanghai Jiao Tong University ( 上海交通大学 ) อันดับโดยรวมอยู่ที่ 116 ของโลก เพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่งจากช่วงก่อนหน้านี้

 • วิชาวิศวกรรม
 • วัสดุศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เภสัชวิทยา และพิษวิทยา
 • คณิตศาสตร์
 • เคมี
 • ชีววิทยา และชีวเคมี
 • เวชศาสตร์คลินิก
 • ชีววิทยาโมเลกุล และพันธุศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • ประสาทวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
 • ภูมิคุ้มกันวิทยา
 • จุลชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา
 • สังคมศาสตร์
 • สัตวศาสตร์ และพืช
 • เศรษฐศาสตร์
 • ธุรกิจ

19 สาขาวิชาติดอันดับ 1% แรกของโลก ถือเป็นมหาลัยจีนที่น่าเรียนมาก ๆ

ไม่ยากพลาดข่าวสารเตรียมตัวไปศึกษาต่อประเทศจีน และ ทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือ ทุนจากสถาบันต่าง ๆ พร้อมสาระดีๆสำหรับคนอยากไปเรียนที่จีน ติดต่อ Jinbu Scholarship

ติดต่อทาง โทรศัพท์

ติดต่อทาง Social media

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และ คุณครูที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนเรียนต่อจีน สามารถกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Official ทุนเรียนต่อจีน กับ Jinbu Scholarship เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และ อัปเดตเรื่องทุนเรียนต่อจีนก่อนใคร กดเข้ากลุ่มไลน์มาได้เลย

เรียนต่อจีน

สามารถดูกิจกรรมทั้งหมดของ โรงเรียนได้ที่ : www.jinbu-languages.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า