a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Tianjin Normal University

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Tianjin Normal University หรือ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (天津师范大学)

Tianjin Normal University หรือ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (天津师范大学) ตั้งอยู่ที่มหานครเทียนจิน (天津) มหานครใหญ่ทางภาคเหนือของจีน ใกล้กรุงปักกิ่ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการศึกษาและการสอนที่มีคุณภาพสูง โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ และมีการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

ประวัติของ Tianjin Normal University ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงเรียนสตรีเทียนจิน ในปี พ.ศ. 2447 ในปี พ.ศ. 2454 ได้รวมเข้ากับโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูเป่ยหยาง และกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ Tianjin Normal University เป็นผู้สืบทอดการศึกษาด้านครุศาสตร์ที่มีมายาวนานนับศตวรรษของเทียนจิน และเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทียนจิน ในปี พ.ศ. 2501 ได้รับการตั้งชื่อว่าวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน จนกระทั่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน หรือ Tianjin Normal University ในปี พ.ศ. 2525

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 Tianjin Normal College, Tianjin Institute of Education และ Tianjin Normal University ได้รวมตัวกันจัดตั้ง Tianjin Normal University แห่งใหม่ กลายเป็นมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เพียงแห่งเดียวในมหานครเทียนจินที่ผลิตครูที่มีคุณภาพส่งออกไปยังหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาเขต

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

Tianjin Normal University มีทั้งหมด 6 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปาหลี่ไถ (八里台) วิทยาเขตลิ่วหลี่ไถ (六里台) วิทยาเขตถนนกานซู่ (甘肃路) วิทยาเขตถนนต้ากู่ (大沽路) วิทยาเขตหยางชุน (杨村) และวิทยาเขตหลัก โดยวิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่ที่หนานเหอทาวน์ ทางตะวันตกของสะพานเสี่ยวหนานเหอ เขตซีชิง เมืองเทียนจิน มหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ 2,333.33 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 850,800 ตารางเมตร

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรการสอนที่หลากหลาย อุปกรณ์ครบครัน บรรยากาศสวยงาม มีเอกลักษณ์ทางนิเวศน์ที่โดดเด่น เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการศึกษา

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

เกี่ยวกับบุคลากรและนักศึกษา

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

Tianjin Normal University มีบุคลากร 2,381 คน แบ่งเป็นอาจารย์ประจำ 1,432 คน และอาจารย์พิเศษ 431 คน (รวมอาจารย์ต่างชาติ 85 คน) มีผู้ได้รับรางวัลบุคลากรระดับชาติ นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการแห่งชาติ รวม 77 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ยังคงมุ่งพัฒนาโครงสร้างตำแหน่งทางวิชาการ โครงสร้างอายุ โครงสร้างภูมิหลัง และโครงสร้างวุฒิการศึกษาของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 26,477 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 6,195 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 742 คน และนักศึกษาต่างชาติ 1,082 คน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

เว่ย เจ๋อหมิง (魏哲鸣) นักร้องและนักแสดงชื่อดัง

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

เกา เทียนเฮ่อ (高天鹤) นักร้อง นักร้องโอเปร่า พิธีกร และสมาชิกวง Super Vocal (声入人心男团)

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

ต้วน เหวินหนิง (段文凝) พิธีกรชื่อดัง

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

เถียน ส่วง (田爽) นักแสดง

วิทยาลัย สถาบันวิจัย และห้องแลปสำคัญ

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

Tianjin Normal University มีฐานการวิจัยและห้องแลปสำคัญมากมาย เช่น ฐานการวิจัยที่สำคัญในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดตั้งขึ้น ฐานส่งเสริมภาษาประจำชาติ ฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ยอดนิยมระดับชาติ

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

มีห้องแลปสำคัญ 5 แห่งในเทียนจิน ห้องแลปสังคมศาสตร์ 4 แห่ง ศูนย์วิศวกรรมประจำมณฑลและเทศบาล ศูนย์วิจัยร่วมระดับนานาชาติ และอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านวิชาการ และประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนานักศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากถึง 74 หลักสูตร

ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

Tianjin Normal University มีความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก โดยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และรัฐบาลท้องถิ่นใน 35 ประเทศและภูมิภาค และส่งอาสาสมัครสอนภาษาจีน 1,061 คนไปสอนใน 49 ประเทศ

Tianjin Normal University มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันขงจื่อ 5 แห่ง และ Confucius Classroom 1 แห่ง ก่อตั้ง “สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเนโรบี” ซึ่งเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกในแอฟริกา และได้รับการยกย่องให้เป็น “สถาบันขงจื่อตัวอย่างระดับโลก”

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับรัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ ในการจัดตั้งโครงการความร่วมมือทางการศึกษา 4 โครงการอีกด้วย

ผลงานและรางวัลสำคัญที่ได้รับ

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

Tianjin Normal University ได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะในด้านหลักสูตร และเป็นมหาวิทยาลัยมีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับรางวัล ” Double Ten Thousand Plan ” มากที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยสังกัดเดียวกัน โดยมี

 • 26 หลักสูตรได้รับรางวัลหลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งชาติชั้นนำ
 • 14 หลักสูตรได้รับรางวัลหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นนำระดับมณฑล
  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลด้านอื่น ๆ ทั้งด้านการประกวด ด้านกีฬาอีกมากมาย เช่น
 • ได้รับรางวัล “Excellent Collective Award”
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน “China College Students’ Computer Design Competition”
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Mathematical Contest in Modeling (MCM/ICM)”
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน “World University Mind Sports Games Bridge Competition”
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน “20th National College Students Athletics Championships”
 • ได้รับรางวัล “Excellent Unit for College Students’ Ideological and Political Education in Tianjin” ติดต่อกัน 6 ปี
 • ได้รับรางวัลทุนวิจัยระดับชาติอีกเกือบ 400 รายการ

ห้องสมุด

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือเกือบ 4 ล้านเล่ม เป็นหนังสือโบราณ 150,000 เล่ม หนังสือโบราณหายาก 1,300 ชนิด 12,000 เล่ม

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

โรงอาหาร

แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University
แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University
แนะนำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน Tianjin Normal University

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top