a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

Hangzhou เมืองหางโจว (杭州市)

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศจีน  เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศจีน Hangzhou มีมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากหมาย และเป็นเมืองหลัก ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี Yangtze River Delta Megapolis และยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษาของมณฑลเจ้อเจียง

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

เมืองหางโจว Hangzhou ห่างจากเซี่ยงไฮ้ Shanghai ประมาณ 180 กิโลเมตร  การเดินทางระหว่างสองเมืองนี้สะดวกสบายด้วยการใช้รถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมมาก และจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

ภูมิอากาศเมือง Hangzhou

เมืองหางโจวมีภูมิอากาศแบบมรสุมซับเขตร้อน ทำให้มี 4 ฤดูที่ชัดเจน และมีน้ำฝนตกตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 16-17.8°C และความชื้นเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ประมาณ 70.3%​ ในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายนถึงกันยายน) อากาศจะร้อนและชื้นมาก โดยมีอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้สูงถึง 41°C  ในขณะที่ฤดูหนาว (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) อากาศจะหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมอยู่ที่ 5°C และมีความเป็นไปได้ที่จะมีหิมะตกในช่วงที่อากาศหนาวมาก ทีมงานจิ้นปู้เรียนต่อจีนจึงแนะนำว่าหากน้องๆ ไปเรียนในเมืองหางโจวในหน้าหนาวควรเตรียมเสื้อกันหนาวที่เพียงพอ

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

 • อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย: 21.8°C
 • อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย: 11.9°C

ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou
 • อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย: 32.3°C
 • อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย: 23.8°C

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

 • อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย: 23.4°C
 • อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย: 14.7°C

ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou
 • อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย: 10.4°C
 • อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย: 2.4°C

ประวัติศาสตร์เมือง Hangzhou

หาวโจวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ที่มีต้นกำเนิดของเมืองสามารถตามรอยไปถึงอย่างน้อยก่อนคริสต์ศักราช 2,200 ปี ดังนั้นถึงปัจจุบันมีประวัติศาสตร์กว่า 4,200 ปี ในยุคราชวงศ์สุย (ค.ศ. 581-619) การขุดคลองใหญ่เชื่อมต่อส่วนเดิมในย่าน เมืองหวยอัน Huai’an ทำให้หางโจวเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ในทั้งสองฝั่งของคลองขุดปักกิ่ง-หางโจว ทำให้หางโจวกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้าที่สำคัญ ซึ่งส่งผลให้หางโจวพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

 หางโจวยังเป็นหนึ่งในหกเมืองหลวงโบราณของจีน โดยทางจินปู้จะขอแนะนำทีละเมืองในเวลาต่อมา และเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ซาวใต้ (ค.ศ.1127—ค.ศ.1279) ซึ่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเมืองหางโจวได้รับการพัฒนาอย่างสูงตั้งแต่สมัยนั้น

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

มรดกวัฒนธรรมโลกในเมือง Hangzhou

หางโจวเป็นเมืองที่มีมรดกวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒฯธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ด้านล่างนี้คือรายการมรดกวัฒนธรรมโลกในเมือง Hangzhou

1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทะเลสาบซีหู West Lake / Xi Lake/ Xi Hu 西湖

ทะเลสาบซีหูถูกยูเนสโก่จัดให้เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของหางโจว ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยความงามของธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

2. คลองขุดใหญ่ปักกิ่ง-หางโจว (ส่วนของหางโจว) 京杭大运河杭州段

คลองขุดใหญ่เป็นแม่น้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ยาวที่สุดในโลก ส่วนของหางโจวยังเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกที่สำคัญ ซึ่งเป็นพยานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหางโจวอีกแห่งหนึ่ง

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

3. โบราณสถานเลียงจู Liangzhu 良渚

เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมจีน ซึ่งยังเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกที่ยูเนสโก่บันทึกไว้

การเดินทางเมือง Hangzhou

สนามบินหลักของหางโจวคือ สนามบินนานาชาติเซียวซ่าน  Hangzhou Xiaoshan International Airport (รหัส HGH)

และจิ้นปู้ขอแนะนำว่าเมืองหาวโจวมีสถานีรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด 6 แห่งทีเดียว ได้แก่

 • Hangzhou Station – สถานีรถไฟหางโจว – 杭州站
 • Hangzhou East Station – สถานีรถไฟหางโจวตะวันออก – 杭州东站
 • Hangzhou South Station – สถานีรถไฟหางโจวใต้ – 杭州南站
 • Yuhang Station – สถานีรถไฟยูหาง – 余杭站
 • Qiandaohu Station (Thousand Island Lake Station) – สถานีรถไฟเชียนเต่าหู – 千岛湖站
 • Fuyang Station – สถานีรถไฟฟู่หยาง – 富阳站
ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

การจราจรภายในเมืองหางโจวประกอบด้วย รถบัส, รถไฟใต้ดิน, รถไฟบนดิน และรถไฟรางเดี่ยว และยังมีหลายวิธีการเดินทาง เช่น แท็กซี่จั กรยานแชร์ รถยนต์แชร์ เป็นต้น

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

สถานที่ท่องเที่ยวเมือง Hangzhou

หางโจวเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย หลักๆ ประกอบด้วย

ทะเลสาบซีหู

ทะเลสาบซีหู West Lake / Xi Lake/ Xi Hu  西湖 เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียวมากที่สุดของหางโจวและประเทศจีน มีธรรมชาติที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ในรอบทะเลสาบซีหูและกลางน้ำทะเลสาบมีจุดชมวิวจำนวนมาก จินปู้ของรับรองเลยว่าน้องๆ สายศิลป์จะชอบมากเพราะแต่ละจุดก็มีประวัติความเป็นมาหรือมีตำนานที่เล่าสู่กันมา 

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou
ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou
ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

วัดหลิงหยิ่น

วัดหลิงหยิ่น Lingyin Temple 灵隐寺 เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีอายุกว่า 1,700 ปี และเป็นหนึ่งในสิบวัดใหญ่ของนิกายเซนในศาสนาพุทธของจีน

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou
ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

เขตพื้นที่ชื้นซีซี

เขตพื้นที่ชื้นซีซี Xixi Shidi 西溪湿地 เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนรุ่นใหม่ชอบไปเที่ยวชม พักผ่อน และถ่ายภาพ

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou
ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

บ่อน้ำมังกรและพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่ใกล้เคียงบ่อน้ำมังกร เป็นพื้นที่ที่สวยงามมาก และยังเป็นสถานที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติและรสชาติของอาหารหางโจวแท้ๆ น้องๆ ลายคนคงเคยได้ยินชาหลงจิ่ง พี่ๆ จินปู้ขอแนะนำเลยนะ ที่นี้ก็คือพื้นที่ที่ปลูกชาหลงจิ่งเลยค่ะ

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

เขตนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหางโจว

หางโจวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของจีน ที่นี่มีสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่มีชื่อเสียงเช่น อาลีบาบา คนรุ่นใหม่สามารถเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมเหล่านี้และรู้สึกถึงบรรยากาศของการนวัตกรรม การพัฒนาและ

ความก้าวหน้าของหางโจว

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

อาหารการกินของเมือง Hangzhou

อาหารหางโจวเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเจ้อเจียง และเป็นหนึ่งในแปดสายของอาหารจีน ลักษณะเฉพาะคือการใช้ผลผลิตท้องถิ่นโดยนิยมใช้สัตว์น้ำจืดเป็นวัตถุดิบ อาหารหางโจวมีรสชาติอ่อนๆ และหวานเล็กน้อย โดยมักใช้น้ำตาลเพื่อเพิ่มความสดชื่น แต่อย่างไรก็ตามเมืองหางโจวเป็นเมืองใหญ่และเจริญมากๆ นักเรียนที่เรียนต่อในเมืองนี้สามารถได้รับประทานอาหารทุกพื้นที่ของจีนและอาหารนานาชาติได้อย่างง่ายดาย

ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou
ทุนเรียนต่อเมือง Hangzhou

การศึกษาเมือง Hangzhou

“หางโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑบเจ้าเจียง มีทรัพยากรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มากมาย ในเมืองนี้มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึง Zhejiang University, Hangzhou University of Finance and Economics และ Zhejiang Chinese Medical University ฯลฯ สถาบันเหล่านี้ให้บริการหลักสูตรวิชาการและโอกาสในการทำวิจัยที่หลากหลาย ครอบคลุมจากเทคนิควิศวกรรม ธุรกิจ ศิลปะ ไปจนถึงการแพทย์จีนแบบดั้งเดิม สถาบันการศึกษาในหางโจวให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนจีนและนักเรียนนานาชาติ”

มหาวิทยาลัยในเมือง Hangzhou ที่แนะนำ

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า